xu ly nuoc thai nha hang

  1. Minh CCEP

    Xử lý nước thải tòa nhà chung cư

    1. TỔNG QUAN NƯỚC THẢI TÒA NHÀ - Nước thải của Tòa nhà chủ yếu xuất phát từ sinh hoạt hàng ngày của người dân hoạt động trong tòa nhà, ngoài ra còn có nước thải xuất phát từ các đơn vị hành chính, dịch vụ trong tòa nhà. - Nước thải được thu gom về bởi hệ thống đường...
  2. bunvisinh.com

    Thảo luận Xử lý nước thải nhà hàng toàn quốc

    Hệ thống xử lý nước thải nhà hàng bằng công nghệ sinh học Nước thải nhà hàng là loại nước thải phát sinh từ quá trình nấu ăn, vệ sinh bếp, vệ sinh, lau dọn nhà hàng và sinh hoạt, vệ sinh của khách mời. Vì đặc thù riêng biệt về nguồn phát sinh nước thải nên nước thải nhà hàng chứa rất nhiều...
Back
Bên trên