Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

ASTM E 96 2017-05-20

ASTM E96, Sam.Ha

  1. sam.ha
    Tiêu chuẩn ASTM E 96 cho thẩm thấu hơi nước
    Aerofoam thích bài này.