Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Standard

Kho tiêu chuẩn: TCVN, QCVN, ASHRAE, SMACNA, BS EN, ASTM...

 1. Resources are being shown from all child categories.
 2. Điện Lạnh Vinamo
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  16
  Updated:
  16 Tháng một 2019
 3. sam.ha
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  307
  Updated:
  9 Tháng bảy 2017
 4. sam.ha

  ASTM E 96 2017-05-20

  ASTM E96, Sam.Ha
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  283
  Updated:
  20 Tháng năm 2017
 5. trunghoang911

  Tiểu chuẩn AS 2419-1 Fire hydrant installations

  tiêu chuẩn về hệ thống chữa cháy hydrant và hose reel
  0/5, 0 ratings
 6. trunghoang911

  Tiêu chuẩn BS 5306-1:2006 2017-01-11

  tiêu chuẩn về hệ thống chữa cháy hydrant và hose reel
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  477
  Updated:
  11 Tháng một 2017
 7. Hệ thống hút bụi
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  617
  Updated:
  7 Tháng một 2017
 8. Hệ thống hút bụi
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  487
  Updated:
  7 Tháng một 2017
 9. kwin

  Tiêu chuẩn áp lực và chiều dầy đường ống thép Carbon V1.1

  Chiều dầy nhiệt độ và áp lực ống thép carbon
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,625
  Updated:
  29 Tháng tám 2016
 10. kwin
  5/5, 1 rating
  Lượt tải:
  993
  Updated:
  29 Tháng tám 2016
 11. sam.ha
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  783
  Updated:
  16 Tháng tám 2016
 12. lehuynhthua

  Tieu chuan Singapore 2014-11-21

  Gửi anh em tiêu chuẩn CP13-1999 :)
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  2,963
  Updated:
  21 Tháng mười một 2014
 13. Kid

  [TCXD 232-1999] Hệ thống thông gió, DHKK và cấp lạnh - Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu 1999

  Ventilation, air-conditioning and cooling system - Manufacture, installation and acceptance
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  2,152
  Updated:
  21 Tháng bảy 2013
 14. Kid
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,475
  Updated:
  21 Tháng bảy 2013
 15. Kid
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  6,598
  Updated:
  14 Tháng bảy 2013
 16. Kid
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,263
  Updated:
  14 Tháng bảy 2013
 17. Kid
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,520
  Updated:
  14 Tháng bảy 2013
 18. Zen

  [TCVN 5576-1991] Hệ thống cấp thoát nước – Quy phạm quản lí kĩ thuật 1991

  Water supply and drainage systems – Rules for technical management
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,372
  Updated:
  13 Tháng bảy 2013
 19. Zen
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  8,793
  Updated:
  13 Tháng bảy 2013
 20. Zen
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  2,137
  Updated:
  13 Tháng bảy 2013
 21. Zen

  [QCXDVN 09-2005] Quy chuẩn xây dựng Việt Nam cho HVACR 2005

  Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,597
  Updated:
  13 Tháng bảy 2013