Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Cách tính lượng dầu nạp thêm cho Điều hòa 2017-06-27

Đây là hướng dẫn của hãng TRANE

  1. tranhuytuong
    Đây là hướng dẫn cách tính lượng dầu nạp thêm của hãng Trane cho phần ống đồng vượt quá chiều dài cho phép (theo catalog của từng máy). Trong trường hợp bí quá thì ae có thể áp dụng cho cách hãng khác nhé!