Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

File Excel tính tạo áp cầu thang

File Excel tính tạo áp cầu thang

 1. trunghoang911
  File Excel tính tạo áp cầu thang cho các bạn tham khảo.
  ile excel tăng áp thang, thang chửa cháy v.v. dựa trên tài liệu bs5588, và cách tính trong tài liệu Smoke_Control_by_Pressurisation___WTP_41bs5588

  riêng van xả áp ( tổng lưu lượng - tổng lưu lượng rò lọt = lưu lượng qua cửa mở) => khi tất cả cửa đống thì lưu lượng này cần xả đi)

  dùng lưu lượng này đưa vào công thức kèm cột áp 50Pa duy trì áp suất này khi các cửa đống, ta tính đc diện tích xả áp (tham khảo sheet bs5588 rút gọn)

  sheet bs5588 class A là cái mình mới tạo dựa trên tài liệu Smoke_Control_by_Pressurisation___WTP_41bs5588
  phải tham khảo tài liệu mới hiểu file của mình.

  ở đây mình chỉ tính theo:
  - class A Căn hộ, nhà ở che chắn, tòa nhà thiết kế 3 cửa bảo vệ. vận tốc 0.75m/s cho 1 cửa

  - class E Class này là hệ thống dành cho tòa nhà sơ tán từng giai đoạn, và tổng time sơ tán vượt quá 10'. Cho mục đích thiết kế, với tính huống số lần sơ tán hơn 3, với 2 cử mở đồng thời. vận tốc 2m/s 3 cửa. => sảnh thang máy chửa cháy v.v.

  - class B Class này dùng cho hệ thống thang chữa cháy

  mình chủ yếu sài class E và B
  Link tải về https://drive.google.com/file/d/0B8mUUNUeCcrPdTJiVWpXeWVoZE0/view?usp=sharing