Resources by kiemdinhsitc

ASME Code for Pressure Piping, B31. THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,428
Updated
TCVN 8366:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 11 Nồi hơi và bình chịu áp lực biên soạn
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,566
Updated
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh do Cục An toàn lao động biên s
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
820
Updated
quy trình kiểm định hệ thống lạnh do bô lao động ban hành
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
949
Updated
Back
Bên trên