Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Std - TCVN

Tiêu Chuẩn Việt Nam, Quy Chuẩn Việt Nam

Chuyên Mục

 1. eBooks 55
 2. Catalog 68
 3. Standard 25
  1. Std - TCVN 13
  2. Std - ASTM 2
  3. Std - BS EN 1
 4. Software 27
 5. Sample 12
Hướng dẫn bổ sung thêm Tài Nguyên vào Thư Viện HVACR.VN

Top Tài Nguyên

 1. TCVN 8366:2010 Bình chịu áp lực: Yêu cầu về thiết kế chế tạo kiemdinhsitc
  TCVN 8366:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 11 Nồi hơi và bình chịu áp lực biên soạn
 2. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LẠNH kiemdinhsitc
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh do Cục An toàn lao động biên s
 3. Quy trình kiểm định hệ thống lạnh kiemdinhsitc
  quy trình kiểm định hệ thống lạnh do bô lao động ban hành
 4. TCVN hiện hành thay thế TC cũ. sam.ha
  TCVN hiện hành
 5. [TCXD 232-1999] Hệ thống thông gió, DHKK và cấp lạnh - Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu Kid
  Ventilation, air-conditioning and cooling system - Manufacture, installation and acceptance
 1. kiemdinhsitc

  TCVN 8366:2010 Bình chịu áp lực: Yêu cầu về thiết kế chế tạo 2019-09-11

  TCVN 8366:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 11 Nồi hơi và bình chịu áp lực biên soạn
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  192
  Updated:
  11 Tháng chín 2019
 2. kiemdinhsitc

  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LẠNH 2019-08-26

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh do Cục An toàn lao động biên s
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  133
  Updated:
  26 Tháng tám 2019
 3. kiemdinhsitc

  Quy trình kiểm định hệ thống lạnh 2019-08-14

  quy trình kiểm định hệ thống lạnh do bô lao động ban hành
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  159
  Updated:
  14 Tháng tám 2019
 4. sam.ha
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  860
  Updated:
  16 Tháng tám 2016
 5. Kid

  [TCXD 232-1999] Hệ thống thông gió, DHKK và cấp lạnh - Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu 1999

  Ventilation, air-conditioning and cooling system - Manufacture, installation and acceptance
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  2,442
  Updated:
  21 Tháng bảy 2013
 6. Kid
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,580
  Updated:
  21 Tháng bảy 2013
 7. Kid

  [TCVN 5687-2010] Thông gió điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế 2010 (Typed Copy)

  Ventilation - air conditioning - Design standards
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  7,357
  Updated:
  14 Tháng bảy 2013
 8. Kid

  [TCVN 7336-2003] Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt 2003

  Fire protection – Automatic sprinkler systems – Design and installation requirements
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,503
  Updated:
  14 Tháng bảy 2013
 9. Kid
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,628
  Updated:
  14 Tháng bảy 2013
 10. Zen

  [TCVN 5576-1991] Hệ thống cấp thoát nước – Quy phạm quản lí kĩ thuật 1991

  Water supply and drainage systems – Rules for technical management
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,456
  Updated:
  13 Tháng bảy 2013
 11. Zen
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  9,043
  Updated:
  13 Tháng bảy 2013
 12. Zen
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  2,349
  Updated:
  13 Tháng bảy 2013
 13. Zen

  [QCXDVN 09-2005] Quy chuẩn xây dựng Việt Nam cho HVACR 2005

  Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,963
  Updated:
  13 Tháng bảy 2013