Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Tài nguyên được cung cấp bởi tuanhitachi

 1. tuanhitachi

  CATALOGUE MÁY LẠNH HITACHI 2016-08-07

  http://www.maylanhhitachi.com.vn/n/tai-nguyen/catalogue-may-lanh-hitachi.html
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  576
  Updated:
  7 Tháng tám 2016
 2. tuanhitachi
  5/5, 2 ratings
  Lượt tải:
  1,656
  Updated:
  7 Tháng mười hai 2015
 3. tuanhitachi
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  870
  Updated:
  7 Tháng mười hai 2015
 4. tuanhitachi
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  937
  Updated:
  7 Tháng mười hai 2015
 5. tuanhitachi
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  463
  Updated:
  7 Tháng mười hai 2015
 6. tuanhitachi
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  495
  Updated:
  7 Tháng mười hai 2015
 7. tuanhitachi
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  436
  Updated:
  7 Tháng mười hai 2015
 8. tuanhitachi
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  446
  Updated:
  7 Tháng mười hai 2015
 9. tuanhitachi
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  505
  Updated:
  7 Tháng mười hai 2015
 10. tuanhitachi

  Máy làm lạnh nước, giải nhiệt gió Hitachi H Series 2015-05-09

  Chiller giải nhiệt gió được cải tiến hiệu quả và chức năng bởi công nghệ tiên tiến của Hitatachi.
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  516
  Updated:
  9 Tháng năm 2015
 11. tuanhitachi

  Máy lamg lạnh nước, giải nhiệt nước Hitachi - H Series 2015-05-09

  Máy làm lạnh nước giải nhiệt nước được cải tiến hiệu quả và chức năng bởi công nghệ tiên tiến
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  476
  Updated:
  9 Tháng năm 2015