Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Tài nguyên được cung cấp bởi tuanhitachi

 1. tuanhitachi

  CATALOGUE MÁY LẠNH HITACHI 2016-08-07

  http://www.maylanhhitachi.com.vn/n/tai-nguyen/catalogue-may-lanh-hitachi.html
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  558
  Updated:
  7 Tháng tám 2016
 2. tuanhitachi
  5/5, 2 ratings
  Lượt tải:
  1,611
  Updated:
  7 Tháng mười hai 2015
 3. tuanhitachi
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  860
  Updated:
  7 Tháng mười hai 2015
 4. tuanhitachi
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  927
  Updated:
  7 Tháng mười hai 2015
 5. tuanhitachi
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  452
  Updated:
  7 Tháng mười hai 2015
 6. tuanhitachi
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  481
  Updated:
  7 Tháng mười hai 2015
 7. tuanhitachi
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  425
  Updated:
  7 Tháng mười hai 2015
 8. tuanhitachi
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  434
  Updated:
  7 Tháng mười hai 2015
 9. tuanhitachi
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  489
  Updated:
  7 Tháng mười hai 2015
 10. tuanhitachi

  Máy làm lạnh nước, giải nhiệt gió Hitachi H Series 2015-05-09

  Chiller giải nhiệt gió được cải tiến hiệu quả và chức năng bởi công nghệ tiên tiến của Hitatachi.
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  508
  Updated:
  9 Tháng năm 2015
 11. tuanhitachi

  Máy lamg lạnh nước, giải nhiệt nước Hitachi - H Series 2015-05-09

  Máy làm lạnh nước giải nhiệt nước được cải tiến hiệu quả và chức năng bởi công nghệ tiên tiến
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  467
  Updated:
  9 Tháng năm 2015