Software

Kho phần mềm chuyên ngành HVACR, phần mềm đồ hoạ, hoặc các phần mềm hữu dụng khác

Top resources

Block thiết bị điều hòa hệ thống Samsung
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
362
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
732
Updated
đây là phần mềm tính chọn quạt của hảng Kruger
4.50 star(s) 2 ratings
Downloads
4,743
Updated
Hiện nay có rất nhiều những font chữ được chia sẻ trên mạng dành cho autocad. Nhưng hầu như chưa có
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
864
Updated
CleanMyMac 3 cho phép bạn thoát khỏi tất cả các tính năng bổ sung trên máy Mac của bạn, mà không phả
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
421
Updated
London Fan Selection Program Version
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
661
Updated
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
2,351
Updated
phần mềm lựa chọn và tính toán các loại ống gió, phụ kiện cho đường ống gió, tính trở lực từng đoạn
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,507
Updated
Công cụ hữu ích cho thiết kế hệ thống thông gió
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
1,654
Updated
Phần mềm cho phép chọn các tính năng của AHU, trích xuất dữ liệu.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,434
Updated
phần mềm giúp chọn nhanh model, bộ chia gas, trích xuất khối lượng thiết bị, vật tư nhah chóng
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
893
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,321
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,545
Updated
Mô hình demo quá trình cung cấp nhiệt và nước sinh hoạt, được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
869
Updated
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
3,973
Updated
Hướng dẫn học revit mep tiếng việt
4.75 star(s) 4 ratings
Downloads
20,787
Updated
Tiện ích vẽ cấp thoát nước.
4.00 star(s) 1 ratings
Downloads
2,749
Updated
Bên trên