Resource icon

Bài giảng Công nghệ phần mềm Đại Học Bách Khoa TPHCM 2021

Giới thiệu môn học
• Nội dung môn học
– Giới thiệu các khái niệm cơ bản về công nghệ phần mềm
– Mục tiêu của sản xuất phần mềm và công nghệ phần mềm
– Các mô hình sản xuất phần mềm
– Quy trình sản xuất và quản lý dự án phần mềm

• Tài liệu tham khảo
– Introduction to Software Engineering
– Ronald J. Leach – CRC Press (Thư viện A2 MS: 9075802004)
– Software Engineering
– Ian Sommerville
– Fifth edition (Thư viện A3 MS: 200032)

• Hình thức kiểm tra
– Giữa kỳ + Cuối kỳ + Bài tập
– Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm khách quan
– open book
– Đánh giá kêt quả: tương đối
- phi tuyến
  • Like
Reactions: casinomocbaionline
Author
support@dongchau
Downloads
636
Xem
1,956
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from support@dongchau

Back
Bên trên