Resource icon

Bảng đánh giá kỹ thuật bảo ôn cách nhiệt 1

Bảng gợi ý để so sánh các đặc tính kỹ thuật của bảo ôn cách nhiệt.
Giữa các hãng với nhau hoặc giữa hồ sơ yêu cầu với đề xuất của nhà thầu.
  • Like
Reactions: sam.ha
Author
Aerofoam
Downloads
852
Xem
852
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Aerofoam

Bên trên