Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Bảng đánh giá kỹ thuật bảo ôn cách nhiệt 1

So sánh, đánh giá,bảo ôn, cách nhiệt

  1. Aerofoam
    Bảng gợi ý để so sánh các đặc tính kỹ thuật của bảo ôn cách nhiệt.
    Giữa các hãng với nhau hoặc giữa hồ sơ yêu cầu với đề xuất của nhà thầu.
    sam.ha thích bài này.