Resource icon

Tiêu chuẩn áp lực và chiều dầy đường ống thép ko gỉ V1.1

Thấy thỉnh thoảng có người hỏi về vấn đề này để thay thế vật liệu tương đương trong thiết kế.
Tôi upload tài liệu lên đây (chỉ là tài liệu tham khảo nhé) để các bạn tham khảo. Vì mỗi hãng sẽ có bảng tra khác nhau phụ thuộc vào vật liệu, phương pháp chế tạo, ống đúc hay hàn....
----------------------------------------------------------------------------------------
COMBITEK CO., LTD
Mobile: 0914 666 997
Email: [email protected]; Website: http://www.combitek.com
Author
kwin
Downloads
3,060
Xem
3,060
First release
Last update
Rating
5.00 star(s) 1 ratings

More resources from kwin

Latest reviews

Rất cảm ơn anh
Back
Bên trên