phần mềm tìm kiếm gói thầu

  1. N

    Thảo luận Giới thiệu phần mềm hỗ trợ giai đoạn tìm kiếm gói hiệu quả

    Với các nhà thầu nhỏ, có năng lực và mới tiếp cận thị trường đấu thầu, Phần mềm tìm kiếm hồ sơ mời thầu trên ACEO sẽ mang lại cơ hội cho các bạn tham gia thị trường đầy tiềm năng này với chi phí cơ hội nhỏ nhất (nhỏ hơn chi phí marketing hay bất kỳ chi phí văn phòng nào khác). Với các nhà thầu...
  2. N

    Thảo luận Bài toán trong quản lý điều hành doanh nghiệp và công cụ hỗ trợ hiệu quả

    Dưới dây là các bài toán quản trị mà doanh nghiệp thường gặp phải khi quản lý và điều hành doanh nghiệp hàng ngày: • Doanh nghiệp phải sử dụng nhiều công cụ riêng lẻ để điều hành doanh nghiệp: phần mềm văn phòng điện tử, Gmail, Zalo, Zoom, Google Drive,.. • Không thể kết nối làm việc trực...
Back
Bên trên