phần mềm tìm kiếm hồ sơ mời thầu

  1. N

    Thảo luận Giới thiệu phần mềm hỗ trợ giai đoạn tìm kiếm gói hiệu quả

    Với các nhà thầu nhỏ, có năng lực và mới tiếp cận thị trường đấu thầu, Phần mềm tìm kiếm hồ sơ mời thầu trên ACEO sẽ mang lại cơ hội cho các bạn tham gia thị trường đầy tiềm năng này với chi phí cơ hội nhỏ nhất (nhỏ hơn chi phí marketing hay bất kỳ chi phí văn phòng nào khác). Với các nhà thầu...
Back
Bên trên