vận chuyển quốc tế

 1. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu hàng Trung Quốc chính ngạch

  Thủ tục nhập khẩu hàng Trung Quốc chính ngạch Nhập khẩu hàng Trung Quốc chính ngạch là hình thức nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam theo con đường hợp pháp và tuân thủ đầy đủ xác quy định của pháp luật về thương mại quốc tế và hải quan của 1 quốc gia nhằm đảm bảo tính minh bạch, an...
 2. Daisyhoang

  Thảo luận Hot service cập nhật 2024: thủ tục nhập khẩu pin lithium các loại

  Pin Lithium là một loại pin sử dụng công nghệ lithium-ion (Li-ion) hoặc lithium-polymer (Li-Po) để lưu trữ và cung cấp năng lượng. Đây là một trong những loại pin phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi trong nhiều thiết bị di động và hệ thống điện tử, bao gồm điện thoại di động, máy tính xách...
 3. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu quần áo thời trang

  Thủ tục nhập khẩu quần áo thời trang Thủ tục nhập khẩu quần áo thời trang được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây. Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày...
 4. Daisyhoang

  Thảo luận Cước vận chuyển từ Hồ Chí Minh đi Nagoya

  Cước vận chuyển từ Hồ Chí Minh đi Nagoya Vận chuyển hàng hóa từ Hồ Chí Minh đi Nagoya có nhiều hình thức vận chuyển như: Đường biển, đường không. Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là lựa chọn hàng đầu đối với hàng hóa có số lượng, trọng lượng lớn. Vận chuyển đường biển có hai hình thức chính...
 5. Daisyhoang

  Thảo luận Cước vận chuyển từ Hải Phòng đi Gdynia

  Cước vận chuyển từ Hải Phòng đi Gdynia Vận chuyển hàng hóa từ Hải Phòng đi Gdynia có nhiều hình thức vận chuyển như: Đường biển, đường không. Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là lựa chọn hàng đầu đối với hàng hóa có số lượng, trọng lượng lớn. Vận chuyển đường biển có hai hình thức chính đó...
 6. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu linh kiện máy may

  Thủ tục nhập khẩu linh kiện máy may Thủ tục nhập khẩu linh kiện máy may được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây. Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày...
 7. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu thực phẩm các loại

  Thủ tục nhập khẩu thực phẩm các loại Thủ tục nhập khẩu thực phẩm các loại được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây. Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày...
 8. Daisyhoang

  Thảo luận Cước vận chuyển từ Hồ Chí Minh đi Gdansk

  Cước vận chuyển từ Hồ Chí Minh đi Gdansk Vận chuyển hàng hóa từ Hồ Chí Minh đi Gdansk có nhiều hình thức vận chuyển như: Đường biển, đường không. Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là lựa chọn hàng đầu đối với hàng hóa có số lượng, trọng lượng lớn. Vận chuyển đường biển có hai hình thức chính...
 9. Daisyhoang

  Thảo luận Cước vận chuyển từ Bắc Kinh (Trung Quốc) về Việt Nam

  Cước vận chuyển từ Bắc Kinh (Trung Quốc) về Việt Nam Vận chuyển hàng hóa từ Bắc Kinh, Trung Quốc về Việt Nam có nhiều hình thức vận chuyển như: Đường biển, đường không. Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là lựa chọn hàng đầu đối với hàng hóa có số lượng, trọng lượng lớn. Vận chuyển đường biển...
 10. Daisyhoang

  Tin tức Cập nhật: Thủ tục nhập khẩu máy uốn tóc

  Thủ tục nhập khẩu máy uốn tóc Thủ tục nhập khẩu máy uốn tóc được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây. Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017; Nghị...
 11. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu nồi hấp

  Thủ tục nhập khẩu nồi hấp Thủ tục nhập khẩu nồi hấp được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây. Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017; Nghị định...
 12. Daisyhoang

  Tin tức Thủ tục nhập khẩu bản lề

  Thủ tục nhập khẩu bản lề Thủ tục nhập khẩu bản lề được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây. Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017; Nghị định...
 13. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu nông sản vào Việt Nam

  Thủ tục nhập khẩu nông sản vào Việt Nam Thủ tục nhập khẩu nông sản vào Việt Nam được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây. Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP...
 14. Daisyhoang

  Tin tức Cập nhật Thủ tục nhập khẩu vải may mặc 2024

  Thủ tục nhập khẩu vải may mặc Thủ tục nhập khẩu vải may mặc được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây. Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017; Nghị...
 15. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu tăm nước

  Thủ tục nhập khẩu tăm nước Thủ tục nhập khẩu tăm nước được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây. Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017; Nghị định...
 16. Daisyhoang

  Thảo luận Cước vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam

  Cước vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam Vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam có nhiều hình thức vận chuyển như: Đường biển, đường không. Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là lựa chọn hàng đầu đối với hàng hóa có số lượng, trọng lượng lớn. Vận chuyển đường biển có hai hình thức...
 17. Daisyhoang

  Thảo luận Cước vận chuyển từ Việt Nam đi Philippines

  Cước vận chuyển từ Việt Nam đi Philippines Vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi Philippines có nhiều hình thức vận chuyển như: Đường biển, đường không. Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là lựa chọn hàng đầu đối với hàng hóa có số lượng, trọng lượng lớn. Vận chuyển đường biển có hai hình thức...
 18. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu kính áp tròng về Việt Nam mới nhất 2024

  Thủ tục nhập khẩu kính áp tròng Thủ tục nhập khẩu kính áp tròng được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây. Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017...
 19. Daisyhoang

  Thảo luận Cước vận chuyển từ Incheon về Hồ Chí Minh

  Cước vận chuyển từ Incheon về Hồ Chí Minh Vận chuyển hàng hóa từ Incheon về Hồ Chí Minh có nhiều hình thức vận chuyển như: Đường biển, đường không. Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là lựa chọn hàng đầu đối với hàng hóa có số lượng, trọng lượng lớn. Vận chuyển đường biển có hai hình thức...
 20. Daisyhoang

  Thảo luận Cước vận chuyển từ Hải Phòng đi Malaysia

  Cước vận chuyển từ Hải Phòng đi Malaysia Vận chuyển hàng hóa từ Hải Phòng đi Malaysia có nhiều hình thức vận chuyển như: Đường biển, đường không. Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là lựa chọn hàng đầu đối với hàng hóa có số lượng, trọng lượng lớn. Vận chuyển đường biển có hai hình thức chính...
Back
Bên trên