vận chuyển quốc tế

 1. Daisyhoang

  Thảo luận Cập nhật: Thủ tục nhập khẩu máy xông hơi mặt

  Chính sách nhập khẩu máy xông hơi mặt Chính sách nhập khẩu phòng xông hơi nói riêng, nhập khẩu các mặt hàng khác nói chung. Được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Thông tư số 14/2015/TT-BTC...
 2. Daisyhoang

  Thảo luận Cập nhật: Thủ tục nhập khẩu gọng kính

  Chính sách nhập khẩu gọng kính Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu gọng kính được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Thông tư 14/2018/TT-BYT ngày...
 3. Daisyhoang

  Thảo luận Cập nhật: Thủ tục nhập khẩu đồ gia dụng

  Chính sách nhập khẩu Chính sách nhập khẩu đồ gia dụng nói riêng, nhập khẩu các mặt hàng khác nói chung. Được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015; Nghị...
 4. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu kính hiển vi

  Chính sách nhập khẩu kính hiển vi Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu kính hiển vi được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Thông tư 14/2018/TT-BYT ngày...
 5. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu phụ gia thực phẩm

  Chính sách nhập khẩu phụ gia thực phẩm Quy trình làm thủ tục nhập khẩu phụ gia thực phẩm được quy định trong những văn bản pháp luật sau đâu: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018...
 6. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu quạt tản nhiệt

  Chính sách nhập khẩu quạt tản nhiệt Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu quạt tản nhiệt được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị định số...
 7. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu nước rửa chén

  Chính sách nhập khẩu nước rửa chén Chính sách và quy trình làm thủ tục nhập khẩu nước rửa chén được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011; Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung...
 8. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu khăn giấy các loại

  Chính sách nhập khẩu khăn giấy Chính sách nhập khẩu khăn giấy các loại được quy định trong các văn bản pháp luật sau: Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018...
 9. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu tổ yến

  Chính sách nhập khẩu tổ yến Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu tổ yến được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày...
 10. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu bồn tắm về Việt Nam

  Chính sách nhập khẩu bồn tắm Chính sách nhập khẩu bồn tắm nói riêng, nhập khẩu các mặt hàng khác nói chung. Được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015...
 11. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu tủ đựng rượu

  Chính sách nhập khẩu tủ rượu Chính sách nhập khẩu tủ đựng rượu nói riêng, nhập khẩu các mặt hàng khác nói chung. Được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/03/2017; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày...
 12. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu phụ kiện may mặc

  Chính sách nhập khẩu phụ kiện may mặc Thủ tục nhập khẩu phụ kiện may mặc được quy định bởi những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày...
 13. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu cá

  Chính sách nhập khẩu cá Thủ tục nhập khẩu cá nói riêng, thủy sản nói chung được quy định bởi những văn bản sau đây: Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016 Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017...
 14. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu máy gieo hạt

  Chính sách nhập khẩu máy gieo hạt Quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy gieo hạt được quy định trong những văn bản sau đây: Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015. Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015. Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018...
 15. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu máy cắt giấy

  Chính sách nhập khẩu máy cắt giấy Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu máy cắt giấy được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC...
 16. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu đồng hồ đo áp suất

  Chính sách nhập khẩu đồng hồ đo áp suất Quy trình làm thủ tục nhập khẩu đồng hồ đo áp suất được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP...
 17. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu dụng cụ nhà bếp

  Chính sách nhập khẩu dụng cụ nhà bếp Thủ tục nhập khẩu đồ dùng nhà bếp được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Luật ATTP 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 QCVN 12-1:2011/BYT Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày...
 18. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu tấm thạch cao

  Chính sách nhập khẩu tấm thạch cao Thủ tục nhập khẩu tấm thạch cao được quy định bởi những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019...
 19. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu vỏ thông

  Chính sách nhập khẩu vỏ thông Chính sách nhập khẩu vỏ thông nói riêng, nhập khẩu các mặt hàng khác nói chung. Được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/09/2014; Thông tư 04 /2017/TT-BNNPTNT ngày...
 20. Daisyhoang

  Thảo luận Thủ tục nhập khẩu buồng xông hơi

  Chính sách nhập khẩu buồng xông hơi Chính sách nhập khẩu phòng xông hơi nói riêng, nhập khẩu các mặt hàng khác nói chung. Được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày...
Back
Bên trên