Resource icon

eBook 18 Bí Quyết Marketing Hàng Hiệu 2021-12-21

[email protected]

Thành Viên [LV 0]
[email protected] submitted a new resource:

18 Bí Quyết Marketing Hàng Hiệu - tài liệu marketing, tài liệu online, 18 bí quyết marketing

Trong marketing hàng tiêu dùng, trung tâm của tất cả các chiến lược xây dựng thương hiệu là khái niệm ‘định vị thương hiệu’, ‘ phương pháp bán hàng độc đáo’ (USP – Unique Selling Proposition), và ‘lợi thế so sánh thuyết phục và độc đáo’ (UCCA – Unique and Convincing Competitive Advantage). Tất cả các chiến lược thương hiệu truyền thống đều phải xác định rõ định vị thương hiệu, sau đó truyền tải nó thông qua sản phẩm và dịch vụ, thông qua giá cả, phân phối và truyền thông. Định vị chính là...

Read more about this resource...
 
Bên trên