Báo cáo bài viết vi phạm nội quy

W

www.hvacr.vn

Có một báo cáo về bài viết vi phạm nội quy như bên dưới.

Miêu tả:
Quảng cáo không đúng chỗ
Bài viết: Tin tức Kiểm toán năng lượng cho doanh nghiệp
Chuyên mục: Tuyển Dụng
Quản lý bởi Mod: tuyendung

Gởi bởi: tranhieu628
Nội dung gốc:
KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNGKiểm toán năng lượng là hoạt động khảo sát, thu thập và phân tích dữ liệu tiêu thụ năng lượng của đối tượng cần kiểm toán năng lượng (doanh nghiệp, tòa nhà, quytrình sản xuất hay một hệ thống…) Hiện nay, việc sử dụng các công nghệ lạc hậu, thiết kế chưa tối ưu, vận hành chưa phù hợp, hành vi sử dụng chưa hiệu quả...là những nguyên nhân chủ yếu làm thất thoát năng lượng. Kết quả của những kiểm toán năng lượng cho thấy tiềm năng áp dụng các giải pháp đối với các doanh nghiệp của Việt Nam thường mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng từ 5% đến 40% tổng năng lượng tiêu thụ. Vì thế, hoạt động kiểm toán năng lượng nhằm mục đích :
+ Thực trạng hệ thống thiết bịsử dụng năng lượng.+ Thực trạng tiêu thụ và quản lýnăng lượng.+ Mức độ hiệu quả của việc sử dụngnăng lượng hiện tại.+ Các giải pháp tiết kiệm năng lượngkhả thi về kỹ thuật và kinh tế.+ Kế hoạch triển khai các hoạt động tiết kiệm năng lượng.Kiểm toán năng lượng là hoạt động tiên quyết, phải thực hiện khi doanh nghiệp triển khai các hoạt động tiết kiệm năng lượng,từ đó mang lại những lợi ích thiết thực, nâng cao sự cạnh tranh của doanh nghiệp.

Kiểm toán năng lượng bao gồm: Kiểm toán năng lượng sơ bộ, Kiểm toán năng lượng chi tiết.
KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG SƠ BỘ KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG SƠ BỘ Giúp doanh nghiệp đánh giá nhanh về hiện trạng sử dụng năng lượng, quản lý năng lượng, phát hiện các cơ hội tiết kiệm năng lượng.Các bước thực hiện
Bước 1 – Thu thập thông tin : Doanh nghiệp thực hiện theo “Phiếu thu thập dữ liệu”.
Bước 2 – KIỂM TOÁN SƠ BỘ
Nội dung: trao đổi, phỏng vấn cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật của DNvề thực trạng quản lý
và sử dụng năng lượng; khảo sát dây chuyền sản xuất, hệ thống thiết bị nănglượng (điện, nhiệt, lạnh) để phát hiện nhanh các cơ hội tiết kiệm năng lượng.
Cán bộ tư vấn
: Chuyên giatiết kiệm năng lượng
Cán bộ doanh nghiệp
: Cán bộ quản lý kỹ thuật, cán bộ quản lý năng lượng.
Bước3 – Lập báo cáo KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG SƠ BỘ
KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG CHI TIẾT Kiểm toán năng lượng chi tiếtlà mức độ đầy đủ nhất kiểm toán năng lượng. Theo yêu cầu của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm bắt buộc phải thực hiện kiểm toán năng lượng chi tiết 3 năm/1lần.
Các bước chính thực hiện
kiểm toán năng lượng chi tiết
+ Chuẩn bị kiểm toán năng lượng: tổ chức, nhân lực, thiết bị, bảng câu hỏi…
+ Thu thập dữ liệu về dây chuyền thiết bị, sản xuất, năng lượng.+ Kiểm tra thực địa và xây dựng kếhoạch đo đạc.
+ Thực hiện các đợt đo đạc thực tế.+ Phân tích chi tiết tỉ lệ tiêu thụnăng lượng, hiệu quả sử dụng năng lượng.
+ Xây dựng các giải pháp tiết kiệm năng lượng (TKNL) khả thi.
+ Phân tích kinh tế, tài chính chocác dự án TKNL được đề xuất.
+ Xây dựng kế hoạch thực hiện các dựán TKNL cho nhà máy.
+ Xây dựng báo cáo kiểm toán nănglượng chi tiết.
kiem-toan-nang-luong.png

Liên Hệ Kiểm Toán Năng Lượng CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA
Số 15B, đường Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà NộiHotline : 0913 537 190 - 0914 377 190
Tel: +(84-4) 3623.1060 Fax: +(84-4) 3623.1061
Email: [email protected]Website:www.polytee.com.vn
lien-he-kiem-toan-nang-luong.jpg

 
Back
Bên trên