Thảo luận Các bác cho em hỏi có tiêu chuẩn nào nói về việc bọc bảo các ôn đường ống hệ thông gió, ahu, fcu không ạ.

Bên trên