Tin tức Các từ viết tắt tiếng Anh phổ biến trong lĩnh vực HVAC

bluster

Thành Viên [LV 7]
Dưới đây là các từ viết tắt phổ biến liên quan đến công nghệ Điều hòa không khí và cấp nhiệt.

Danh sách này sẽ liên tục được cập nhật tại trang : https://seban.vn/cac-tu-viet-tat-pho-bien-trong-linh-vuc-dieu-hoa-khong-khi-va-cap-nhiet/

HUBộ xử lý không khí trung tâm
ATESLưu trữ năng lượng nhiệt ở tầng ngậm nước
ASHPMáy bơm nhiệt nguồn nhiệt gió
BHEBộ trao đổi nhiệt lỗ khoan
BTESLưu trữ năng lượng nhiệt lỗ khoan
COPHệ số Hiệu suất năng lượng
CFCChlorofluorocarbon
CSPFHệ số hiệu quả năng lượng theo mùa làm lạnh
DHWNước nóng sinh hoạt
DXGiãn nở trực tiếp
EERTỷ suất hiệu quả năng lượng làm lạnh
EESHệ thống năng lượng Trái đất
GCHPMáy bơm nhiệt ghép nối đất
GHPMáy bơm nhiệt địa nhiệt
GSHPMáy bơm nhiệt địa nhiệt
hoặc máy bơm nhiệt điều khiển bằng động cơ khí
GWHPMáy bơm nhiệt nước ngầm
GWPTiềm năng làm nóng lên toàn cầu
HCFCHydrochlorofluorocarbon
HDHSố giờ làm nóng tích lũy
HEXBộ trao đổi nhiệt
HFCHydrofluorocarbon
HSPFHệ số hiệu suất theo mùa sưởi ấm
HVACHệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí
ODPKhả năng suy giảm tầng ôzôn
PERTỷ lệ năng lượng sơ cấp
RESNăng lượng tái sinh
SCOPHệ số hiệu quả năng lượng theo mùa làm nóng
SEERHệ số hiệu quả năng lượng theo mùa làm lạnh
SPERHệ số năng lượng cơ bản theo mùa
SGENăng lượng địa nhiệt nông
SPFYếu tố hiệu suất theo mùa
TERHệ số hiệu suất tổng hợp
UTESLưu trữ năng lượng nhiệt dưới lòng đất
VSDBộ điều chỉnh tốc độ
WSHPMáy bơm nhiệt nguồn nhiệt nước
 
Back
Bên trên