Resource icon

eBook Cẩm nang Đồng hồ đo áp suất trong công nghiệp - Toàn tập 2023-05-29

Phamhuutam

Thành Viên [LV 1]
Phamhuutam submitted a new resource:

Cẩm nang Đồng hồ đo áp suất trong công nghiệp - Toàn tập - Cẩm nang Đồng hồ đo áp suất trong công nghiệp - Toàn tập

Chào Bạn,

Những nội dung bạn chuẩn bị đọc tiếp theo đây là những kiến thức mà Tâm đã tham khảo từ nhiều nguồn: Các nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị đo áp suất, Các tiêu chuẩn liên quan: EN837-1, EN837-2, EN837-3 và những kinh nghiệm của bản thân Tâm trong suốt quá trình làm việc và kinh doanh liên quan đến thiết bị đo áp suất từ năm 2009 đến nay.

Bộ này liệu này các bạn hãy xem như là một phần bổ sung kiến thức cho Bạn trong hành trang làm việc tại các Nhà máy, xí nghiệp có sử...

Read more about this resource...
 
Cảm ơn bạn đã gửi tài liệu hữu ích. Trong nội dung chưa thấy đề cập phần KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN đồng hồ đo áp suất, bạn có thể bổ sung giúp, cảm ơn bạn !
 
Cảm ơn bạn đã gửi tài liệu hữu ích. Trong nội dung chưa thấy đề cập phần KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN đồng hồ đo áp suất, bạn có thể bổ sung giúp, cảm ơn bạn !
Phần kiểm định - hiệu chuẩn sẽ theo các Quy định hiện hành của Nhà nước và có thể thay đổi theo thời gian, Anh có thể tìm kiếm các quy định liên quan để tìm hiểu thêm nha
Tâm có làm video: hướng dẫn cách tự làm kiểm tra, hiệu chính các đồng hồ đo áp suất tại Nhà máy, anh tham khảo video tại đây:
 
Back
Bên trên