Cần giúp Cần giúp đỡ em cài phần mềm ASHRAE Duct Fitting Database cài xong khi mở lên trắng xóa không có bảng tính, đã gỡ đi cài lại nhiều lần nhưng không được

Minh Sơn 68

Thành Viên [LV 0]
Hình ảnh và phần mềm kèm theo
1640750278479.png
 

Đính kèm

  • Ashrae Duct Fitting Database v5.0.rar
    12.8 MB · Xem: 43
Bên trên