Cần giúp Cần tìm thiêt bị ghi dữ liệu điện trở

vogiandaochich

Thành Viên [LV 0]
Có bác nào trên này biết có thiết bị hay chương trình nào nào kiểu như bộ lưu dữ liệu, đo điện trở của một phần tử có điện trở biến thiên liên tục theo thời gian. Máy có thể lưu được dữ liệu đó theo thời gian, và xuất ra biểu đồ, bảng giá trị được không vậy ? Bác nào biết thiết bị nào tương tự như thế chỉ em với.
 
Back
Bên trên