Cáp tín hiệu 22AWG 1 Pair, 22AWG 2 Pair, 22AWG 3 Pair, 22AWG 4 Pair

capdien97

Thành Viên [LV 0]
Công ty TNHH Altek Kabel Việt Nam là nhà nhập khẩu và phân phối trực tiếp cáp tín hiệu Altek Kabel.

Số lõi: 1 Pair, 2 Pair, 3 Pair, 4 Pair ~ 2 lõi, 4 lõi, 6 lõi, 8 lõi

Tiết diện: 16AWG, 18AWG, 20AWG, 22AWG ~ 1.5mm2, 0.75mm2, 0.5mm2, 0.35mm2

Ruột dẫn: Lõi đồng 100% si mạ chống oxi hóa

Bọc chống nhiễu:
  • 1 lớp: Phôi nhôm
  • 2 lớp: Phôi nhôm + Lưới đồng
Vỏ: PVC xám

Dây tiếp đất (E)
10.jpg

8.jpg
1.jpg
2.jpg

C o n t a c t :​

Tel: 0975 132 692 – Ms. Hoa

Email: [email protected]

Address: No.06B – N08B, Sai Dong Urban Area, Phuc Dong Ward, Long Bien District, Ha Noi City

No.1462, Vo Van Kiet Street, Ward 1, District 6, Ho Chi Minh City

Vietnam Altek Kabel Co., Ltd
 
Back
Bên trên