Resource icon

Catalog Catalog Eslon HT Pipe (CPVC) 2021-09-08

Sekisui Thu

Thành Viên [LV 0]
Sekisui Thu submitted a new resource:

Catalog Eslon HT Pipe (CPVC) - Ống và phụ kiện nước nóng (hệ thống nước nóng trung tâm, đường hồi nước nóng, nước suối nóng Onsen..

Liên hệ

Phạm Thu
Email : [email protected]
Mobile: (+84) 9 1591 8081

SEKISUI VIETNAM CO.,LTD
Unit 1414, Corner Stone Building
16 Phan Chu Trinh Str., Hoan Kiem Dist., Ha Noi
Tel. : (+84) 24 3939 2677
Fax. : (+84)24 3939 2678

HCMC REPRESENTATIVE OFFICE
Unit 1123, 11th Floor
37 Ton Duc Thang Str., Ben Nghe Ward, Dist., 1st, HCMC
Tel. : (+84) 28 3910-1677
Fax. : (+84) 28 3910 1687

Read more about this resource...
 
Bên trên