Resource icon

Catalog Catolo cách nhiệt lanh armaflex v1.0

mauduc1

Thành Viên [LV 0]
mauduc1 đã đăng tải một Tài Nguyên mới:

Catolo cách nhiệt lanh armaflex - cách nhiệt lạnh Armaflex là hệ thống cách nhiệt chuyên nghiệp bằng cao su nitrile, tế bào linh hoạt,

Cách nhiệt armaflex là gì?
Armaflex là hệ thống cách nhiệt chuyên nghiệp bằng cao su nitrile, tế bào linh hoạt, kín, đàn hồi, được thiết kế để ngăn chặn sự ngưng tụ và ngăn ngừa thất thoát năng lượng một cách hiệu quả.
...

Xem chi tiết về tài nguyên này tại...
 
Bên trên