Thảo luận Chính sách nhập khẩu đồ chơi trẻ em

YenNhilogistics

Thành Viên [LV 0]

CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU ĐỒ CHƠI TRẺ EM

Thủ tục nhập khẩu đồ chơi trẻ em được quy định bởi những văn bản pháp luật sau đây:

  • Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008
  • Công văn số 1488/TĐC-ĐGPH ngày 21/10/2009
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
  • Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019
  • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
  • Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN ngày 30/09/2019
Theo những văn bản trên thì mặt hàng đồ chơi trẻ em mới không nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập khẩu thì cần phải lưu ý về phân loại đồ chơi trẻ em xem mặt hàng nhập khẩu có được xem là đồ chơi trẻ em hay không.
.........................v.v.v............................


Mua-đồ-chơi-trẻ-em-ở-Hà-Nội.jpgThông tin liên hệ: Ms. YenNhi
Email: [email protected]
Hotline/zalo/viber: 0386367575
 
Back
Bên trên