Thảo luận Cho em hỏi nguyên lý hoạt động của VAV

DũngAutomation

Thành Viên [LV 0]
Theo em hiểu thì VAV là biến đổi tín hiệu nhiệt, và tín hiệu lưu lượng gió thành tín hiệu điện để so sánh( Tín hiệu nhiệt độ từ Thermostat được chuyển đổi thành tín hiệu điện và phản hồi về VAV. VAV sẽ so sánh với nhiệt độ cài đặt ( nhiệt độ cài cũng được VAV chuyển về tín hiệu điện) từ đó mới đưa ra quyết định điều chỉnh lưu lượng gió. Hiểu như này có đúng không ạ
 
Nhiệm vụ của TB VAV (tạm) bao gồm trong 2 việc sau:
1- Về mặt Điều khiển, vận hành thì nó sẽ điều khiển Lưu lượng gió (và đôi khi cả CS đốt nóng nữa) để thay đổi CS lạnh cung cấp cho Phòng ĐHKK nhằm duy trì Điểm cài đặt SP của Nhiệt độ (rộng hơn nữa là cả Độ ẩm) của Phòng. Đây là nói theo góc độ ĐK của Bạn. Tuy nhiên, Bạn cần Lưu ý thêm là VAV là 1 TB cấp gió (tức CS Lạnh xử lý) để thực hiện Bài toán cân bằng Năng lượng Phụ tải Nhiệt Ẩm cho Phòng, cho nên, trong mọi tình huống, nó phải được giữ ở 1 mức ngưỡng tối thiểu để Cân bằng với Phụ tải Phòng, mà không được nhỏ hơn. Khi lập trình ĐK cho VAV, phải lưu ý điều này.
2- Về mặt Thiết kế Năng lượng, nó (VAV) còn là 1 Công cụ để hiệu chỉnh Bài toán (Công suất) Thiết kế nhằm cân đối lại Cân bằng Công suất Phòng, khi mà (do Yêu cầu xử lý về Thông số Nhiệt độ, Độ ẩm đòi hỏi phải hạ thấp Trạng thái TK của gió cấp chung (từ AHU) xuống quá thấp làm tăng (ngoài ý muốn) quá dư CS cung c61p cho Phòng). Cái này là về Thiết kế Năng lượng, không phải về phạm trù ĐK, nhân tiện trình bày cho Bạn thôi.
Xin có vài chia sẻ với Bạn nhé.
 
Nhiệm vụ của TB VAV (tạm) bao gồm trong 2 việc sau:
1- Về mặt Điều khiển, vận hành thì nó sẽ điều khiển Lưu lượng gió (và đôi khi cả CS đốt nóng nữa) để thay đổi CS lạnh cung cấp cho Phòng ĐHKK nhằm duy trì Điểm cài đặt SP của Nhiệt độ (rộng hơn nữa là cả Độ ẩm) của Phòng. Đây là nói theo góc độ ĐK của Bạn. Tuy nhiên, Bạn cần Lưu ý thêm là VAV là 1 TB cấp gió (tức CS Lạnh xử lý) để thực hiện Bài toán cân bằng Năng lượng Phụ tải Nhiệt Ẩm cho Phòng, cho nên, trong mọi tình huống, nó phải được giữ ở 1 mức ngưỡng tối thiểu để Cân bằng với Phụ tải Phòng, mà không được nhỏ hơn. Khi lập trình ĐK cho VAV, phải lưu ý điều này.
2- Về mặt Thiết kế Năng lượng, nó (VAV) còn là 1 Công cụ để hiệu chỉnh Bài toán (Công suất) Thiết kế nhằm cân đối lại Cân bằng Công suất Phòng, khi mà (do Yêu cầu xử lý về Thông số Nhiệt độ, Độ ẩm đòi hỏi phải hạ thấp Trạng thái TK của gió cấp chung (từ AHU) xuống quá thấp làm tăng (ngoài ý muốn) quá dư CS cung c61p cho Phòng). Cái này là về Thiết kế Năng lượng, không phải về phạm trù ĐK, nhân tiện trình bày cho Bạn thôi.
Xin có vài chia sẻ với Bạn nhé.
a cho e hỏi, cái lưu lượng gió mình cũng đặt setpoitn để làm gì ạ, trong khi mình có thể thay đổi lưu lượng gió tăng giảm từ cảm biến nhiệt độ
 
Nhiệt độ quyết định độ lạnh

Lưu lượng gió quyết định độ mở của van
Nhiệm vụ của TB VAV (tạm) bao gồm trong 2 việc sau:
1- Về mặt Điều khiển, vận hành thì nó sẽ điều khiển Lưu lượng gió (và đôi khi cả CS đốt nóng nữa) để thay đổi CS lạnh cung cấp cho Phòng ĐHKK nhằm duy trì Điểm cài đặt SP của Nhiệt độ (rộng hơn nữa là cả Độ ẩm) của Phòng. Đây là nói theo góc độ ĐK của Bạn. Tuy nhiên, Bạn cần Lưu ý thêm là VAV là 1 TB cấp gió (tức CS Lạnh xử lý) để thực hiện Bài toán cân bằng Năng lượng Phụ tải Nhiệt Ẩm cho Phòng, cho nên, trong mọi tình huống, nó phải được giữ ở 1 mức ngưỡng tối thiểu để Cân bằng với Phụ tải Phòng, mà không được nhỏ hơn. Khi lập trình ĐK cho VAV, phải lưu ý điều này.
2- Về mặt Thiết kế Năng lượng, nó (VAV) còn là 1 Công cụ để hiệu chỉnh Bài toán (Công suất) Thiết kế nhằm cân đối lại Cân bằng Công suất Phòng, khi mà (do Yêu cầu xử lý về Thông số Nhiệt độ, Độ ẩm đòi hỏi phải hạ thấp Trạng thái TK của gió cấp chung (từ AHU) xuống quá thấp làm tăng (ngoài ý muốn) quá dư CS cung c61p cho Phòng). Cái này là về Thiết kế Năng lượng, không phải về phạm trù ĐK, nhân tiện trình bày cho Bạn thôi.
Xin có vài chia sẻ với Bạn nhé.
Nhiệt độ quyết định độ lạnh
Lưu lượng gió quyết định độ mở của van
Như này đúng k a
 
Nhiệt độ quyết định độ lạnh

Lưu lượng gió quyết định độ mở của van

Nhiệt độ quyết định độ lạnh
Lưu lượng gió quyết định độ mở của van
Như này đúng k a
Thực chất ở đây chỉ có 1 vòng ĐK (Control Loop) mà thôi. Bởi vì, như Bạn biết đấy, với 1 Cơ cấu (Đối tượng ĐK) như là cái Coil truyền động (Actuator) (có tham số là Độ mở %) mà Thiết lập nhiều vòng ĐK chồng chéo, thì rất dễ bị mất ổn định, thậm chí là xung đột vận hành. Do vậy, Vòng ĐK (duy nhất) ở đây sẽ có Biến ĐK của Qúa trình là Nhiệt độ Phòng còn tất cả nhửng Thông số khác như Độ mở Van gió, hay Lưu lượng gió, hay Công suất lạnh cấp vào (qua VAV) - mà Bạn gọi nôm na là Độ lạnh...chỉ là những Biến phụ thuộc (trung gian) trong Qúa trình ĐK. Mà thôi!
 
Thực chất ở đây chỉ có 1 vòng ĐK (Control Loop) mà thôi. Bởi vì, như Bạn biết đấy, với 1 Cơ cấu (Đối tượng ĐK) như là cái Coil truyền động (Actuator) (có tham số là Độ mở %) mà Thiết lập nhiều vòng ĐK chồng chéo, thì rất dễ bị mất ổn định, thậm chí là xung đột vận hành. Do vậy, Vòng ĐK (duy nhất) ở đây sẽ có Biến ĐK của Qúa trình là Nhiệt độ Phòng còn tất cả nhửng Thông số khác như Độ mở Van gió, hay Lưu lượng gió, hay Công suất lạnh cấp vào (qua VAV) - mà Bạn gọi nôm na là Độ lạnh...chỉ là những Biến phụ thuộc (trung gian) trong Qúa trình ĐK. Mà thôi!
Nói thêm: Đôi khi, trong 1 số Ứng dụng chuyên biệt, còn đòi hỏi phải đưa thêm vào 1 Biến ĐK Qúa trình nữa là Độ ẩm phòng RH%. Khi đó việc ĐK (Thiết bị và Thuật toán) sẽ phải phức tạp hơn, và có thể phải đưa thêm vào Vòng ĐK ẩm nữa. Cái này phải chuyên sâu hơn rồi, mình cũng chưa có TG xem kỹ nữa.
 
a cho e hỏi, cái lưu lượng gió mình cũng đặt setpoitn để làm gì ạ, trong khi mình có thể thay đổi lưu lượng gió tăng giảm từ cảm biến nhiệt độ
Cái Lưu lượng gió không phải là Biến ĐK, cho nên cái Gía trị mà Bạn gọi là Set Point SP cho LL gió đó, thực chất là cái ngưỡng thấp Lưu lượng tối thiểu cần phải duy trì để bảo đảm cân bằng Phụ tải nền của Phòng - như đã nói ở trước, bất chấp mọi Tình huống về Mạch ĐK.
 
Hiểu nom na thì VAV Trong biến đổi tín hiệu nhiệt và gió, VAV có thể được áp dụng để điều khiển cả lượng nhiệt và lượng không khí được cung cấp tới từng khu vực cụ thể. Cụ thể, các VAV box (hộp điều khiển lưu lượng không khí biến đổi) được lắp đặt tại các đầu ra của hệ thống thông gió hoặc hệ thống ống gió để điều chỉnh lượng không khí được cung cấp tới từng khu vực. Tùy vào nhu cầu nhiệt độ và gió tại từng khu vực, VAV box sẽ điều chỉnh cửa van hoặc bước gió mở hoặc đóng để điều chỉnh lưu lượng không khí vào từng khu vực cụ thể.

Sự linh hoạt của hệ thống VAV giúp tối ưu hóa việc tiết kiệm năng lượng và đáp ứng đủ nhu cầu không khí điều hòa trong từng khu vực của một toà nhà hoặc công trình. Nó cho phép điều chỉnh lượng nhiệt và không khí theo yêu cầu thực tế, giúp tiết kiệm năng lượng và tăng cường hiệu suất hoạt động của hệ thống HVAC và hệ thống thông gió.
 
Cái Lưu lượng gió không phải là Biến ĐK, cho nên cái Gía trị mà Bạn gọi là Set Point SP cho LL gió đó, thực chất là cái ngưỡng thấp Lưu lượng tối thiểu cần phải duy trì để bảo đảm cân bằng Phụ tải nền của Phòng - như đã nói ở trước, bất chấp mọi Tình huống về Mạch ĐK.
Anh cho em hỏi - nếu trong trường hợp sử dụng VAV box, với 1 AHU cung cấp gió lạnh cho phòng Sạch/Mổ thì em nghĩ :
Lưu lượng gió là biến điều khiển cho quá trình Điều khiển độ mở van gió của VAV
Nhiệt độ phòng là biến điều khiển cho quá trình Điều khiển độ mở van nước lạnh của AHU
Như này có đúng ko anh ?
Em cảm ơn !
 
Khi phân tích Mạch Điều khiển, Bạn nên phân ra theo Đối tượng cần Điều khiển. Điều đó sẽ giúp Bạn tách bạch và phân chia nhiệm vụ, nghĩa là Hệ thống hóa được Bài toán ĐK nói chung.
Ở đây, việc phân chia Bài toán ĐK sẽ tách ra làm 2 phần là: Điều khiển cho VAV (là Đề tài đang trao đổi), và Điều khiển cho Thiết bị AHU.
Để giúp Bạn có thể hình dung cụ thể hơn, ngõ hầu có thể giải đáp được các câu hỏi cụ thể của Bạn, mình xin giới thiệu 2 Mô hình ĐK riêng biệt cho 2 Phần con VAV và AHU như sau:
Ở đây, trong Bài toán ĐK Bạn sẽ thấy có Nhiều Vòng ĐK con riêng biệt được tích hợp (ẩn) vào trong Thuật toán ĐK chung. Mỗi vòng ĐK sẽ có 1 Thông số Vật lý được chọn làm Biến ĐK để theo dõi, giám sát và điều khiển. Cần phân biệt với các Thông số Vật lý khác, gọi là Biến trung gian, cũng tham gia vào Qúa trình Trạng thái, nhưng không được chọn để đưa vào làm Biến ĐK cho Qúa trình cần kiểm soát.
Ở Phân khúc ĐK cho (mỗi) VAV thì Nhiệt độ Phòng Troom là Biến ĐK cần giám sát/ĐK, còn Lưu lượng gió qua VAV chỉ là Biến trung gian (không quan tâm) mà thôi.
Trong khi đó, Phân khúc ĐK cho AHU tổng, thì (ví dụ cho 1 Vòng ĐK là ĐK Công suất lạnh AHU) thì Nhiệt độ Gió hồi Tra chung của AHU (chính xác ra là Chênh lệch Nhiệt độ gió Hồi/Cấp (Tra-Tsa)) được dùng làm Biến ĐK, và sẽ không Quan tâm đến Nhiệt độ của từng Phòng nữa!
Bạn tham khảo những Hình ảnh minh họa đính kèm.
Mong rằng những Trao đổi trên sẽ hữu ích với Bạn
1694921183586.png

1694921216340.png

1694921310528.png

1694921334986.png
 
Back
Bên trên