Công ty Kỹ Thuật Điện HTD tuyển kỹ sư điện

CuTi

Thành Viên [LV 1]
Cty ky thuat dien HTD la nha thau M&E, nha phan phoi cua Merlin Gerin-Square D-Telemecanique dang co nhu cau tuyen dung ky su dien.
Yeu cau:
- Kinh nghiem toi thieu 3 nam
- Uu tien nganh Ky Thuat Dien
- Am hieu ve he thong dien toa nha cao tang, nha xuong hoac tram bien ap<35KV la mot loi the.
- Biet AutoCad, Excel, Word,..
- Khi can thiet co the di cong truong.
- Co tinh than cau tien, trach nhiem trong cong viec
- Muc luong hap dan.
Vui long nop ho so ve : 15/6 Tan Canh, phuong 1, quan Tan Binh, TPHCM.
Neu co gi chua ro vui long lien he anh HAI : 0918710041
 
Back
Bên trên