Dạ cho em hỏi khoang hút và khoang nén thì khoang nào lớn hơn ạ. Vì sao ạ

Dạ cho em hỏi khoang hút và khoang nén trong máy nén thì khoang nào lớn hơn ạ. Vì sao lại như vậy ạ
Mình chỉ gợi ý cho Bạn suy nghĩ nhé.
Máy nén làm việc trên cơ sở Dòng Lưu chất với Lưu lượng (theo Khối lượng) G (kg) không đổi. Nghĩa là hút vào bao nhiêu (kg) thì sẽ đẩy ra bấy nhiêu (kg). Trạng thái Lưu chất đều là hơi (bão hòa hoặc quá nhiệt), chỉ khác ở Thông số Áp suất và Nhiệt độ. Khi xác định được Trạng thái hơi hút S và đẩy D, bạn có thể tra bảng hay Đồi thị của Môi chất ra được Thể tích riêng tương ứng của Hơi vS và vD. Đến đây Bạn có thể tự suy luận ra quan hệ về Thể tích hơi ở Trạng thái hút Vs và đẩy Vd rồi chứ?!
 
Back
Bên trên