Cần giúp Em xin công thức tính các thông số Omni trên máy GEA

Lê Hiệp Phát

Thành Viên [LV 0]
IMG_20221107_164824.jpg

Thông số ở giữa thì em hiểu rồi, còn 2 thông số kia công thức tính như thế nào vậy ạ !?. Em xin chân thành cảm ơn.
 
Mình đọc không rõ chữ hiển thị.
Chỉ thấy chữ "Oil Filter Differential" có thể là Chênh áp đo ở 2 phía của Bộ lọc dầu, để đánh giá Mức độ "thông" của Filter lọc.
Mấy từ kia Bạn vui lòng ghi lại cho rõ nhé
 
Mình đọc không rõ chữ hiển thị.
Chỉ thấy chữ "Oil Filter Differential" có thể là Chênh áp đo ở 2 phía của Bộ lọc dầu, để đánh giá Mức độ "thông" của Filter lọc.
Mấy từ kia Bạn vui lòng ghi lại cho rõ nhé
Dạ, 1 là Oil differential pressure và 2 là Oil differential pressure(poil - psuc). Cả 2 dòng đều tên giống nhau nhưng thông số lại khác nhau ạ.
 
Vui lòng ghi lại hết tất cả các Từ ngữ và Thông số trên Màn hiển thi để có thể dễ đoán hơn. Có thể 2 AS Bạn hỏi: 1 cái là Chênh áp Đẩy/Hút giữa 2 đầu Bơm và 1 cái là Chênh áp giữa AS bơm nhớt với AS hút của Hệ thống. Bạn phải gửi Sơ đồ Bơm nhớt trên Tổng thể Hệ thống mới có thể xem xét được a.
 
Dạ, 1 là Oil differential pressure và 2 là Oil differential pressure(poil - psuc). Cả 2 dòng đều tên giống nhau nhưng thông số lại khác nhau ạ.
02 dòng tên giống nhau nhưng là đo chênh áp dầu của 2 vị trí khác nhau.
Dòng oil filter diffrential mới là đo chênh áp lọc dầu để ktra lọc có bị tắc, có cần thay mới ko.
 
Back
Bên trên