Estimate cooling load for small room

tkien43nl_UF

Thành Viên [LV 1]
Gửi các bạn sắp ra trường tham khảo bẳng tính tải nhiệt nhanh để chọn máy đh cục bộ theo các điều kiện:
+ Diện tích sàn
+ Trần có cách nhiệt và ko cách nhiệt
+ Cửa sổ nhiều kính và ít kính
+ Cửa sổ hướng mặt trời hay ko hướng mặt trời
 

Đính kèm

  • Estimate cooling load.xls
    21 KB · Xem: 202
Ðề: Estimate cooling load for small room

Gửi các bạn sắp ra trường tham khảo bẳng tính tải nhiệt nhanh để chọn máy đh cục bộ theo các điều kiện:
+ Diện tích sàn
+ Trần có cách nhiệt và ko cách nhiệt
+ Cửa sổ nhiều kính và ít kính
+ Cửa sổ hướng mặt trời hay ko hướng mặt trời

Hi tkien43nl_UF
Hoan ngênh bạn đã đóng góp cho forum, nhưng cái này được trích từ đâu vậy
 
Back
Bên trên