Hiểu van điện từ đóng mở trực tiếp, gián tiếp và bán trực tiếp để dùng đúng

Phamhuutam

Thành Viên [LV 1]
Van điện từ hay còn gọi là van solenoid có 3 kiểu tác động
- Tác động đóng mở trực tiếp
- Tác động đóng mở gián tiếp
- Tác động đóng mở bán trực tiếp
Bạn cần hiểu rõ 3 kiểu hoạt động này để sử dụng đúng

1. Van điện từ tác động trực tiếp
Van điện từ tác động trực tiếp (vận hành trực tiếp) có nguyên lý làm việc đơn giản, có thể thấy trong Hình 6 cùng với các bộ phận của nó.

Cấu tạo và nguyên lý làm việc của van điện từ tác động trực tiếp
Hình 6: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của van điện từ tác động trực tiếp

Đối với van thường đóng, không có điện, pít tông (E) chặn lỗ thông với đệm làm kín van (F) do lực cảu Một lò xo (D). Khi đặt điện vào cuộn dây (A), nó tạo ra điện từ trường, hút pittông đi lên, thắng lực lò xo. Điều này mở ra lỗ thoát và cho phép môi chất đi qua. Một van thường mở có các thành phần giống nhau, nhưng hoạt động theo cách ngược lại.

Áp suất hoạt động tối đa và tốc độ dòng chảy liên quan trực tiếp đến đường kính lỗ và lực từ của VĐT. Do đó, van điện từ tác động trực tiếp thường được sử dụng cho tốc độ dòng chảy tương đối nhỏ. VĐT hoạt động trực tiếp không yêu cầu áp suất hoạt động tối thiểu hoặc chênh lệch áp suất, vì vậy chúng có thể được sử dụng từ 0 bar đến áp suất tối đa cho phép.

2. Tác động gián tiếp

Van điện từ tác động gián tiếp sử dụng sự chênh lệch áp suất của môi chất qua các cổng đầu vào và đầu ra của van để mở và đóng van. Do đó, chúng thường yêu cầu chênh lệch áp suất tối thiểu khoảng 0,5 bar. Nguyên lý làm việc của VĐT tác động gián tiếp có thể được xem trong Hình 7.

Nguyên lý van điện từ tác động gián tiếp
Hình 7: Nguyên lý van điện từ tác động gián tiếp
Cổng vào và cổng ra được ngăn cách bởi một màng cao su hay còn gọi là màng ngăn. Màng có một lỗ nhỏ để môi chất có thể chảy lên ngăn trên từ đầu vào.

Đối với VĐT tác động gián tiếp thường đóng, áp suất đầu vào (phía trên màng) và lò xo hỗ trợ phía trên màng sẽ đảm bảo rằng van vẫn đóng. Khoang phía trên màng được kết nối bằng một kênh nhỏ với cổng áp suất thấp. Kết nối này bị chặn ở vị trí đóng bởi pít tông và đệm làm kín van. Đường kính của lỗ “dẫn hướng – Pilot” này lớn hơn đường kính của lỗ trên màng.

Khi cuộn điện từ được cung cấp năng lượng, lỗ dẫn được mở ra, làm cho áp suất phía trên màng giảm xuống. Do sự chênh lệch áp suất trên cả hai mặt của màng, màng sẽ được nâng lên và môi chất có thể chảy từ cổng vào đến cổng ra.

Một van thường mở có các thành phần giống nhau, nhưng hoạt động theo cách ngược lại.

Buồng áp suất phụ phía trên màng hoạt động giống như một bộ khuếch đại, vì vậy một cuộn điện từ nhỏ vẫn có thể kiểm soát tốc độ dòng chảy lớn. VĐT gián tiếp chỉ được sử dụng cho dòng môi chất theo một hướng. Van điện từ hoạt động gián tiếp được sử dụng trong các ứng dụng có đủ chênh lệch áp suất và tốc độ dòng chảy mong muốn cao.

3. Tác động bán trực tiếp

Van điện từ tác động bán trực tiếp kết hợp các đặc tính của van trực tiếp và gián tiếp. Điều này cho phép chúng làm việc từ áp suất 0 bar, nhưng chúng vẫn có thể xử lý tốc độ dòng chảy cao. Chúng trông tương tự như van gián tiếp và cũng có một màng di động với một lỗ nhỏ và các khoang áp suất ở cả hai bên. Sự khác biệt là pít tông điện từ được kết nối trực tiếp với màng. Nguyên lý làm việc của VĐT tác động bán trực tiếp có thể được xem trong Hình 8.

Nguyên lý van điện từ tác động bán trực tiếp
Hình 8: Nguyên lý van điện từ tác động bán trực tiếp
Khi pít tông được nâng lên, nó trực tiếp nâng màng để mở van. Đồng thời, một lỗ thoát thứ hai được mở bởi pit tông có đường kính lớn hơn một chút so với lỗ thứ nhất trong màng. Điều này làm cho áp suất trong khoang phía trên màng giảm xuống. Kết quả là, màng được nâng lên không chỉ nhờ pít tông mà còn nhờ sự chênh lệch áp suất.

Sự kết hợp này dẫn đến một van hoạt động từ áp suất 0 bar và có thể kiểm soát tốc độ dòng chảy tương đối lớn. Thông thường, van hoạt động bán trực tiếp có cuộn dây mạnh mẽ hơn van hoạt động gián tiếp. Van hoạt động bán trực tiếp còn được gọi là van điện từ được hỗ trợ nâng hạ (assisted-lift solenoid valves)
---
Chúc bạn thành công!
 
Van điện từ hay còn gọi là van solenoid có 3 kiểu tác động
- Tác động đóng mở trực tiếp
- Tác động đóng mở gián tiếp
- Tác động đóng mở bán trực tiếp
Bạn cần hiểu rõ 3 kiểu hoạt động này để sử dụng đúng

1. Van điện từ tác động trực tiếp
Van điện từ tác động trực tiếp (vận hành trực tiếp) có nguyên lý làm việc đơn giản, có thể thấy trong Hình 6 cùng với các bộ phận của nó.

Cấu tạo và nguyên lý làm việc của van điện từ tác động trực tiếp
Hình 6: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của van điện từ tác động trực tiếp

Đối với van thường đóng, không có điện, pít tông (E) chặn lỗ thông với đệm làm kín van (F) do lực cảu Một lò xo (D). Khi đặt điện vào cuộn dây (A), nó tạo ra điện từ trường, hút pittông đi lên, thắng lực lò xo. Điều này mở ra lỗ thoát và cho phép môi chất đi qua. Một van thường mở có các thành phần giống nhau, nhưng hoạt động theo cách ngược lại.

Áp suất hoạt động tối đa và tốc độ dòng chảy liên quan trực tiếp đến đường kính lỗ và lực từ của VĐT. Do đó, van điện từ tác động trực tiếp thường được sử dụng cho tốc độ dòng chảy tương đối nhỏ. VĐT hoạt động trực tiếp không yêu cầu áp suất hoạt động tối thiểu hoặc chênh lệch áp suất, vì vậy chúng có thể được sử dụng từ 0 bar đến áp suất tối đa cho phép.


2. Tác động gián tiếp

Van điện từ tác động gián tiếp sử dụng sự chênh lệch áp suất của môi chất qua các cổng đầu vào và đầu ra của van để mở và đóng van. Do đó, chúng thường yêu cầu chênh lệch áp suất tối thiểu khoảng 0,5 bar. Nguyên lý làm việc của VĐT tác động gián tiếp có thể được xem trong Hình 7.

Nguyên lý van điện từ tác động gián tiếp
Hình 7: Nguyên lý van điện từ tác động gián tiếp
Cổng vào và cổng ra được ngăn cách bởi một màng cao su hay còn gọi là màng ngăn. Màng có một lỗ nhỏ để môi chất có thể chảy lên ngăn trên từ đầu vào.

Đối với VĐT tác động gián tiếp thường đóng, áp suất đầu vào (phía trên màng) và lò xo hỗ trợ phía trên màng sẽ đảm bảo rằng van vẫn đóng. Khoang phía trên màng được kết nối bằng một kênh nhỏ với cổng áp suất thấp. Kết nối này bị chặn ở vị trí đóng bởi pít tông và đệm làm kín van. Đường kính của lỗ “dẫn hướng – Pilot” này lớn hơn đường kính của lỗ trên màng.

Khi cuộn điện từ được cung cấp năng lượng, lỗ dẫn được mở ra, làm cho áp suất phía trên màng giảm xuống. Do sự chênh lệch áp suất trên cả hai mặt của màng, màng sẽ được nâng lên và môi chất có thể chảy từ cổng vào đến cổng ra.

Một van thường mở có các thành phần giống nhau, nhưng hoạt động theo cách ngược lại.

Buồng áp suất phụ phía trên màng hoạt động giống như một bộ khuếch đại, vì vậy một cuộn điện từ nhỏ vẫn có thể kiểm soát tốc độ dòng chảy lớn. VĐT gián tiếp chỉ được sử dụng cho dòng môi chất theo một hướng. Van điện từ hoạt động gián tiếp được sử dụng trong các ứng dụng có đủ chênh lệch áp suất và tốc độ dòng chảy mong muốn cao.


3. Tác động bán trực tiếp

Van điện từ tác động bán trực tiếp kết hợp các đặc tính của van trực tiếp và gián tiếp. Điều này cho phép chúng làm việc từ áp suất 0 bar, nhưng chúng vẫn có thể xử lý tốc độ dòng chảy cao. Chúng trông tương tự như van gián tiếp và cũng có một màng di động với một lỗ nhỏ và các khoang áp suất ở cả hai bên. Sự khác biệt là pít tông điện từ được kết nối trực tiếp với màng. Nguyên lý làm việc của VĐT tác động bán trực tiếp có thể được xem trong Hình 8.

Nguyên lý van điện từ tác động bán trực tiếp
Hình 8: Nguyên lý van điện từ tác động bán trực tiếp
Khi pít tông được nâng lên, nó trực tiếp nâng màng để mở van. Đồng thời, một lỗ thoát thứ hai được mở bởi pit tông có đường kính lớn hơn một chút so với lỗ thứ nhất trong màng. Điều này làm cho áp suất trong khoang phía trên màng giảm xuống. Kết quả là, màng được nâng lên không chỉ nhờ pít tông mà còn nhờ sự chênh lệch áp suất.

Sự kết hợp này dẫn đến một van hoạt động từ áp suất 0 bar và có thể kiểm soát tốc độ dòng chảy tương đối lớn. Thông thường, van hoạt động bán trực tiếp có cuộn dây mạnh mẽ hơn van hoạt động gián tiếp. Van hoạt động bán trực tiếp còn được gọi là van điện từ được hỗ trợ nâng hạ (assisted-lift solenoid valves)
---
Chúc bạn thành công!
Cảm ơn Bạn đã chia sẻ. Mình thấy loại Van đóng mở gián tiếp và bán trực tiếp, cũng như các loại Van khác được sử dụng khá nhiều trong các HT Lạnh Công nghiệp, điển hình là sử dụng cho dòng Lưu chất là Môi chất Ammonia NH3. Nhà SX có tên tuổi và uy tín nhất trong Phân khúc này chính là DANFOSS với dòng Van FM (xưa) hay ICV/ICF (mới) rất bền bỉ và tin cậy. Bên Bạn thường Kinh doanh dòng Sản phẩm nào ạ?
 

Đính kèm

  • valve-station-icf-flexline-danfoss.jpg
    valve-station-icf-flexline-danfoss.jpg
    18.6 KB · Xem: 82
  • icv-flexline-control-valves.jpg
    icv-flexline-control-valves.jpg
    21.4 KB · Xem: 83
Cảm ơn Bạn đã chia sẻ. Mình thấy loại Van đóng mở gián tiếp và bán trực tiếp, cũng như các loại Van khác được sử dụng khá nhiều trong các HT Lạnh Công nghiệp, điển hình là sử dụng cho dòng Lưu chất là Môi chất Ammonia NH3. Nhà SX có tên tuổi và uy tín nhất trong Phân khúc này chính là DANFOSS với dòng Van FM (xưa) hay ICV/ICF (mới) rất bền bỉ và tin cậy. Bên Bạn thường Kinh doanh dòng Sản phẩm nào ạ?
Cảm ơn anh đã bình luận. Danfoss thì quá đỉnh trong phân khúc hvac. Trong công nghiệp thì có ASCO Emerson
Bên em đang kinh doanh các dòng sản phẩm : Cảm biến nhiệt độ độ ẩm, Cảm biến áp suất, thiết bị thu thập dữ liệu, Datalogger... và nhiều sản phẩm khác của Hãng Novus Brazil với giá khá tốt.
Riêng Van điện từ: bên em đang phân phối của Hãng Uflow - Ấn Độ

Trong một số dự án cần giá tốt hơn, thì sản phẩm bên em là một trong những sự lựa chọn.
Dưới đây là link toàn bộ sản phẩm bên em: https://drgauges.net/san-pham/

Hy vọng sẽ được hợp tác với anh và mọi người trong diễn đàn.
 
Back
Bên trên