Resource icon

eBook Hướng dẫn cơ bản sử dụng Microsoft Project 2000

Suse

Administrator
HVACR Staff
Suse đã đăng tải một Tài Nguyên mới:

Hướng dẫn cơ bản sử dụng Microsoft Project 2000 - Cơ bản sử dụng chương trình Project 2000 để thiết lập và quản lý dự án xây dựng công trình giao thôn

Chúng ta đều biết rằng xây dựng công trình giao thông bao gồm hai quá trình chủ yếu là thiết kế và thi công. Trong hai quá trình này thì các yếu tố bên ngoài luôn gắn liền với chúng, ví dụ như quá trình thi công luôn bị ảnh hưởng bởi điều kiện về thời tiết, về nguồn vốn, về khả
năng cung cấp vật liệu...

Một nhu cầu được đặt ra là cần có công cụ để có thể quản lý, giám sát và điều hành một quá trình, như quá trình thiết kế hay thi công chẳng hạn. Công cụ này cần phải được tổ chức dưới dạng...

Xem chi tiết về tài nguyên này tại...
 
Back
Bên trên