Hướng dẫn mới của ASHRAE về những tương tác ảnh hưởng chất lượng môi trường trong nhà

Datnguyen

Administrator
HVACR Staff
ATLANTA - ASHRAE vừa xuất bản tập tài liệu hướng dẫn cách nâng cao chất lượng môi trường bên trong bằng cách xác định các yếu tố tương tác giữa chất lượng không khí và các điều kiện nhiệt bên trong cũng như yếu tố ánh sáng và âm học. ASHRAE cho rằng Guideline 10 đặc biệt quan trong trong thiết kế các tòa nhà sử dụng ít năng lượng ( low-energy building) nhằm đảm bảo yếu tố chất lượng môi trường bên trong được quan tâm đầy đủ và ảnh hưởng của yếu tố này lên con người bên trong.
Theo ASHRAE , "Guideline 10-2011, Interactions Affecting the Achievement of Acceptable Indoor Environments" như một lời kêu gọi các nhà thiết kế quan tâm đến các yếu tố tương tác mà trước đây họ không nhận thấy hoặc chưa hiểu rõ.
Levin - một trong các thành viên trong ban soạn thảo tài liệu - nói mục tiêu của tài liệu này là giúp người đọc hiểu và áp dụng đúng các tài liệu đã xuất bản về môi trường trong nhà bao gồm các tiêu chuẩn ASHRAE về năng lượng, thông gió, chất lượng không khí trong nhà và các điều kiện nhiệt độ. Áp dụng đúng ở đây nghĩa là hiểu rõ cặn kẽ, kết hợp hợp lý giữa các thông số của các tài liệu khác nhau, tác động của các yếu tố này lên con người bên trong.

" Tài liệu như một công cụ hỗ trợ các chuyên gia thiết kế hoặc các nhân viên quản lý tòa nhà bằng cách hỗ trợ họ có những hiểu biết căn bản về các yếu tố tương tác này và những vấn đề tiềm tàng khác ảnh hưởng lên môi trường bên trong tòa nhà". Levin nói " Chúng tôi tin rằng tài liệu này sẽ giúp tóm gọn các kiến thức nằm trải rộng trên các tiêu chuẩn hiện nay và góp phần quan trọng quyết định chất lượng không khí trong nhà".

Giá của bộ tài liệu này là 56 USD, thành viên ASHRAE sẽ được giảm còn 46 USD. Chi tiết liên hệ www.ashrae.org/bookstore.

CTV-HVACR.VN
 
Back
Bên trên