Thảo luận Hướng dẫn phân loại hế thống điều hòa không khí

DTechmep

Thành Viên [LV 1]
DTech.mep có làm video hướng dẫn Phân loại hệ thống điều hòa không khí. AE vào xem và góp ý nhé
Link đây ạ:
 
Bài tóm tắt ngắn gọn súc tích, rất hữu ích.. Chỉ muốn hỏi thêm về phần so sánh ưu và nhược điểm của 2 hệ chiller giải nhiệt gió và chiller giải nhiệt nước để biết trong điều kiện khí hậu Việt Nam thì trong trường hợp ứng dụng nào thì nên sử dụng loại nào, xét đến các yếu tố hiệu suất, công suất, điều kiện vận hành, chi phí đầu tư, chi phí vận hành bảo dưỡng...
 
Bài tóm tắt ngắn gọn súc tích, rất hữu ích.. Chỉ muốn hỏi thêm về phần so sánh ưu và nhược điểm của 2 hệ chiller giải nhiệt gió và chiller giải nhiệt nước để biết trong điều kiện khí hậu Việt Nam thì trong trường hợp ứng dụng nào thì nên sử dụng loại nào, xét đến các yếu tố hiệu suất, công suất, điều kiện vận hành, chi phí đầu tư, chi phí vận hành bảo dưỡng...
Cảm ơn bạn đã xem video và đưa ra thảo luận. Vấn đề bạn hỏi DTech sẽ sớm ra video giải thích cụ thể cho bạn nhé!
 
Back
Bên trên