Tin tức HVACR trong tương lai: Phần mềm( không phải phần cứng)

Phần mềm chỉ là phần ngọn, Phần cứng mới là cái gốc. Tuy nhiên thời buổi công nghiệp cần sự nhanh chóng và chính xác. Vì vậy phần mềm nên được sử dụng phổ biến. Nhứng trước tiên phải biết cái gốc của nó nhé.
 
Back
Bên trên