Linux hệ điều hành dễ sử dụng cho anh em có máy yếu đời cao

sonnguyen229

Thành Viên [LV 0]

Bên cạnh sự phát triển nhanh như vũ bão của Windows và macOS, Linux cũng có cho mình những bước đi thật sự chắc chắn trong thị trường công nghệ vô cùng tiềm năng này. Cùng tham khảo bài viết để biết nhiều hơn về ưu nhược điểm của Linux nhé!​

Linux là một hệ điều hành máy tính được phát triển từ năm 1991 dựa trên hệ điều hành Unix và bằng viết bằng ngôn ngữ C.

Do Linux được phát hành miễn phí và có nhiều ưu điểm vượt trội nên Linux vẫn giữ được một chỗ đứng vững chắc trong lòng người dùng trước các ông lớn như Windows hay macOS.

- Cấu trúc hệ điều hành Linux

+ Kernel

Hay được gọi là phần Nhân vì đây là phần quan trọng nhất trong máy tính bởi chứa đựng các module hay các thư viện để quản lý, giao tiếp giữa phần cứng máy tính và các ứng dụng.

+ Shell

Shell là phần có chức năng thực thi các lệnh (command) từ người dùng hoặc từ các ứng dụng yêu cầu, chuyển đến cho Kernel xử lý. Shell chính là cầu nối để kết nối Kernel và Application, phiên dịch các lệnh từ Application gửi đến Kernel để thực thi.

Có các loại Shell như sau: sh (the Bourne Shell), bash(Bourne-again shell), csh (C shell), ash (Almquist shell), tsh (TENEX C shell), zsh (Z shell).

+ Application

Đây là phần quen thuộc với chúng ta nhất, phần để người dùng cài đặt ứng dụng, chạy ứng dụng để người dùng có thể phục vụ cho nhu cầu của mình.

- Ưu điểm

+ Miễn phí và được hỗ trợ các ứng dụng văn phòng OpenOffice và LibreOffice.

+ Tính bảo mật cao.

+ Tính linh hoạt, người dùng có thể chỉnh sửa hệ điều hành để phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.

+ Không lo sợ giật, lag, không chạy nổi,…trên các máy tính có cấu hình không cao.

- Nhược điểm

+ Các nhà phát triển phần mềm vẫn chưa để tâm đến hệ điều hành tiềm năng này nên số lượng phần mềm được hỗ trợ vẫn còn hạn chế.

+ Một số nhà sản xuất không phát triển driver hỗ trợ nền tảng Linux.
 
Linux operating systems can indeed be beneficial for those with weaker high-end computers for several reasons:
  1. Lightweight Distributions : Linux offers lightweight distributions specifically designed to run efficiently on older or less powerful hardware. These distributions consume fewer system resources, allowing the computer to run smoother and faster compared to resource-heavy operating systems like Windows.
  2. Customization Options : Linux provides extensive customization options, allowing users to tailor their operating system to their specific needs and hardware capabilities. Users can choose lightweight desktop environments, optimize system settings, and disable unnecessary services to improve performance on weaker hardware.
  3. Resource Efficiency : Linux is known for its efficient resource management, making it well-suited for running on computers with limited hardware resources. Even older or low-spec machines can perform reasonably well with Linux, provided the appropriate distribution and configuration are chosen.
  4. Community Support : The Linux community is vast and supportive, offering assistance and guidance to users encountering issues or seeking optimization tips for their hardware. Users can find a wealth of resources, forums, and tutorials dedicated to optimizing Linux for weaker hardware configurations.
  5. Compatibility: Many Linux distributions offer support for a wide range of hardware, including older and less powerful devices. This compatibility ensures that users can install and run Linux on their hardware without encountering significant compatibility issues.
Overall, Linux operating systems can provide a user-friendly experience for individuals with weaker high-end computers, offering lightweight distributions, customization options, efficient resource management, community support, and compatibility with older hardware.
 
Back
Bên trên