logo và biểu tượng trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nôi

haui

Thành Viên [LV 1]
Logo và Biểu tượng vàng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội
Lô gô của Trường
31d104b53003d5511d2d1e43ea7bf173-logo.JPG
Biểu tượng vàng
346302063003d551460d7573ea7bf1e3-bieutuongvang1.jpg
 
Back
Bên trên