Phần mềm đồ họa hot hiện nay! Sketchup 6.0

truongthephuc

Thành Viên [LV 0]
Đây là phần mềm hay hiện nay. Nó vẽ 3D rất mạnh. Và đặc biệt là rất dễ tiếp cận. Đây là phần mềm của hãng Google. Hiện nay nó có hai bản một bản miễn phí dùng cho người dùng cá nhân và bản có phí. Hiện nay có rất nhiều người đang dùng nó và hãng cũng đang dần cải thiện. Bạn nào quan tâm có thể vào đây tải về http://sketchup.google.com/download
 
Ðề: Phần mềm đồ họa hot hiện nay! Sketchup 6.0

Có hướng dẫn sử dụng với file crack không đưa lên luôn Anh Phúc ơi.
 
Ðề: Phần mềm đồ họa hot hiện nay! Sketchup 6.0

Đây là phần mềm hay hiện nay. Nó vẽ 3D rất mạnh. Và đặc biệt là rất dễ tiếp cận. Đây là phần mềm của hãng Google. Hiện nay nó có hai bản một bản miễn phí dùng cho người dùng cá nhân và bản có phí. Hiện nay có rất nhiều người đang dùng nó và hãng cũng đang dần cải thiện. Bạn nào quan tâm có thể vào đây tải về http://sketchup.google.com/download

Nó mô hình hóa cho kiến trúc khá nhanh, nhưng không đáp ứng được nhiều chức năng cao cấp. So với Revit nó không thể sánh được (cho Xây dựng, MEP)

Đặc biệt với MEP thì cành khó, đừng đầu tư vào nó.
 
Back
Bên trên