Softs.HVACR Phần Mềm Tính Tải Nhiệt Heatload Daikin 2.0

se7en

Thành Viên [LV 2]
Phần mềm tính tải nhiệt Heatload Daikin 2.0 là phần mềm tính tải lạnh cho hệ thống điều hòa không khí, hoàn toàn mới của Daikin, cài đặt và đăng ký licensing online thông qua nhân viên hỗ trỡ của Daikin, không sử dụng User: Daikin Pass: dil như các phiên bản cũ. Sau đây hướng dẫn các bạn cài đặt và đăng ký sử dụng
headload-daikin.jpg


Chi tiết hướng đẫn tải phần mềm tại đây: Heatdload daikin 2.0
HEATLOAD-2.0.jpg
 
thớt chỉ giúp làm sao để active phần mềm với, cài gần 1 tuần rồi vẫn chưa được active , đã đăng ký theo form thông tin của thớt chỉ thay đổi email thôi .
 
thớt chỉ giúp làm sao để active phần mềm với, cài gần 1 tuần rồi vẫn chưa được active , đã đăng ký theo form thông tin của thớt chỉ thay đổi email thôi .
Phần mềm này bên Daikin họ chỉ cung cấp cho đối tác của họ thôi anh ơi, quyền active là bên Daikin họ cấp, chắc ông thớt cũng chịu thôi anh ơi.
 
Phần mềm tính tải nhiệt Heatload Daikin 2.0 là phần mềm tính tải lạnh cho hệ thống điều hòa không khí, hoàn toàn mới của Daikin, cài đặt và đăng ký licensing online thông qua nhân viên hỗ trỡ của Daikin, không sử dụng User: Daikin Pass: dil như các phiên bản cũ. Sau đây hướng dẫn các bạn cài đặt và đăng ký sử dụng
headload-daikin.jpg


Chi tiết hướng đẫn tải phần mềm tại đây: Heatdload daikin 2.0
HEATLOAD-2.0.jpg
bạn ơi, hỗ trợ mình với
 
Back
Bên trên