Resource icon

Std.TCVN [QCXDVN 09-2005] Quy chuẩn xây dựng Việt Nam cho HVACR 2005

Zen

Thành Viên [LV 0]
Zen submitted a new resource:

[QCXDVN 09-2005] Quy chuẩn xây dựng Việt Nam cho HVACR - Quy Chuẩn Dây Dựng Việt Nam - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả

QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM
CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CÓ HIỆU QUẢ
Energy Efficiency Building Code (EEBC)

Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả” quy định các yêu cầu kỹ thuật và giải pháp áp dụng trong công tác thiết kế xây dựng các công trình như nhà ở cao tầng, các công trình công cộng (đặc biệt công trình thương mại, khách sạn cao tầng, cao ốc văn phòng, các công trình sử dụng nhiều năng lượng...).
Quy chuẩn...

Read more about this resource...
 
Back
Bên trên