Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Std.TCVN Quy trình kiểm định hệ thống lạnh 2019-08-14

quy trình kiểm định hệ thống lạnh do bô lao động ban hành

--- HVACR ---
 1. kiemdinhsitc

  kiemdinhsitc Thành Viên [LV 0]

  kiemdinhsitc đã đăng tải một Tài Nguyên mới:

  Quy trình kiểm định hệ thống lạnh - quy trình kiểm định hệ thống lạnh do bô lao động ban hành

  Xem chi tiết về tài nguyên này tại...
   
 2. Tuan HVAC

  Tuan HVAC Thành Viên [LV 0]

Chia sẻ trang này