eBook SÁCH SCAN - TRUYỀN NHIỆT & TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT - PGS HOÀNG ĐÌNH TÍN

gnuh109

Thành Viên [LV 6]
SÁCH SCAN - TRUYỀN NHIỆT & TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT - PGS HOÀNG ĐÌNH TÍN

Mục lục:
Lời nói đầu
Bảng các ký hiệu chính
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về truyền nhiệt
Chương 2: Khái niệm cơ bản về dẫn nhiệt và phương trình vi phân dẫn nhiệt của vật rắn
Chương 3: Dẫn nhiệt ổn định
Chương 4: Dẫn nhiệt không ổn định
Chương 5: Những khái niệm cơ bản về trao đổi nhiệt đối lưu
Chương 6: Cơ sở lý luận đồng dạng và phân tích thứ nguyên
Chương 7: Toả nhiệt đối lưu tự nhiên
Chương 8: Toả nhiệt đối lưu khi chất lỏng chuyển động cưỡng bức
Chương 9: Toả nhiệt khi ngưng hơi
Chương 10: Toả nhiệt khi sôi
Chương 11: Cơ sở lý thuyết về bức xạ nhiệt
Chương 12: Trao đổi nhiệt bức xạ giữa các vật rắn đặt trong môi trường trong suốt
Chương 13: Truyền nhiệt
Chương 14: Thiết bị trao đổi nhiệt
Chương 15: Trao đổi nhiệt và trao đổi chất
Chương 16: Tính toán thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt
Phần phụ lục
Tài liệu tham khảo

http://www.ebookbkmt.com/2016/01/sach-scan-truyen-nhiet-tinh-toan-thiet.html
 
Việc sử dụng máy làm đá sẽ giúp cho bạn có thể phát triển và mở rộng một cách hiệu quả nhất. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà đá được sản xuất ra theo các công suất khác nhau
 
Back
Bên trên