Thảo luận Singapore BIM guide - Hướng dẫn quy trình BIM của Cơ quan xây dựng Singapore

bluster

Thành Viên [LV 7]
Việc sử dụng BIM hiện nay đã bắt đầu được các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công cũng như chủ đầu tư quan tâm và triển khai. Nhưng Bộ xây dựng Việt Nam vẫn chưa có động thái nào để đẩy mạnh cũng như giúp đỡ các bên liên quan trong việc triển khai BIM.
Trong khi đó, Singpapore là một nước tiên phong trong khu vực và họ có sự quan tâm cũng như định hướng phát triển BIM trong nền công nghiệp xây dựng. Họ đã có những hướng dẫn, văn bản pháp quy định cũng như các thủ tục để áp dụng quy trình BIM.

Dành cho các bạn, những kỹ sư mong muốn được học hỏi cách họ làm việc với BIM. Dù chỉ là một phần nhỏ nhưng hy vọng sẽ giúp các bạn hòa nhập hơn với những nước phát triển trên thế giới.
"BIM vẫn là một chặng đường dài nhưng nó sẽ phát triển cùng với thời gian và truyền cảm hứng cũng như cải tiến việc sử dụng BIM". Dr John Keung, CEO của BCA đã nói.

Hướng dẫn được download tại link sau:

https://www.corenet.gov.sg/media/586132/Singapore-BIM-Guide_V2.pdf
 
Back
Bên trên