Resource icon

eBook.HVACR T nối mở rộng thông minh giải pháp cho các nhà vận hành hệ thống HVAC 2019-05-31

Phuc Giang

Thành Viên [LV 1]
Phuc Giang đã đăng tải một Tài Nguyên mới:

T nối mở rộng thông minh giải pháp cho các nhà vận hành hệ thống HVAC - T nối mở rộng T-plus Flamco Hà Lan, T nối mở rộng thông minh không cần cắt đường ống

PGTech giới thiệu công nghệ mở rộng đường ống nước mà không cần cắt ống để lắp đặt T, hệ thống vẫn đang hoạt động bình thường, thao tác nhanh gọn tiện lợi giảm nhân công và chi phí.

- Hãy tham khảo đường link hướng dẫn về T-Plus thông minh của Flamco Hà Lan:
1.
2.
3.
4.

Xem chi tiết về tài nguyên này tại...
 
Back
Bên trên