Công Nghiệp Thiết kế đặt bơm trong hệ chiller

tuananh2215

Thành Viên [LV 0]
Các bác cho em hỏi,
Trong hệ chiller có 2 cách đặt bơm nước lạnh:
1. Trước chiller: chiller => bơm nước lạnh => AHU, FCU
2. Sau chiller: Bơm nước lạnh => chiller => AHU, FCU
Cách nào ưu điểm hơn cách nào và khi nào ta thiết kế đặt theo cách đó.
Em gửi kèm SDNL của 2 cách, bác nào biết chỉ em với nhé, em thanks nhiều.
 

Đính kèm

Back
Bên trên