thiết kế hệ thống lạnh sản xuất đá viên 2 tấn/ ngày đêm

Bạn có thể cho biết Bạn xin Tài liệu này về làm gì không? Để phục vụ việc Học tập hay để Công tác Thi công? Vui lòng cho biết Chuyên môn của Bạn, nếu có thể. Để mình biết mà chọn Tài liệu phù hợp.
 
Back
Bên trên