Tiêu chẩn chất lượng cho khí nén và giải pháp

PhamKhang

Thành Viên [LV 0]
Khí nén là một trong những công cụ hay nguồn động lực quan trọng có mặt trong hầu hết các quy trình sản xuất công nghiệp. Từ việc điều khiển đóng/mở các van của những cái hộc cấp liệu trong lĩnh vực sản xuất thức ăn gia súc, hay ngành xi măng, cho đến việc làm sạch chai, lon trong ngành công nghiệp bao bì, hay phun lớp hoá chất bao phim trong dược phẩm, v.v…, tất cả điều có sự hiện diện của nguồu khí nén trong qui trình sản xuất. Thông kê trên thế giới cho thấy, có khoảng 85 – 90% các đơn vị sản xuất có trang bị hệ thống khí nén trong nhà máy của mình. Điều đó cho thấy khí nén có tầm quan trọng đặt biệt đối với các hoạt động của các ngành công nghiệp.

Tuy nhiên, không phải bạn có một nguồn khí nén là bạn có thể đưa vào sử dụng thế nào cũng được. Tại sao như vậy?

Như đã đề cập, khí nén có thể có mặt trong việc sản xuất thức ăn gia súc - gia cầm, cho đến việc làm ra những món ăn hàng ngày của bạn, những lon nước, chai nước mà bạn uống, hay cả những viên thuốc mà bạn cần khi đau bệnh.. Tuy nhiên, bạn không thể dùng khí nén từ bình khí vá xe ngoài đường phố để thổi bụi còn bám trên những viên thưốc vừa từ khuôn dập viên ra.

Điều đó có nghĩa rằng khí nén, tuỳ theo ứng dụng cụ thể, phải có một độ “sạch” nhất định, phù hợp với đặc trưng hay yêu cầu cụ thể về chất lượng cho từng lĩnh vực chuyên biệt. Và cái độ “sạch” đó chính là tiêu chuẩn chất lượng cho khí nén (compressed air quality).

Chất lượng khí nén được quyết định thông qua những yêu tố nào và được đánh giá như thế nào?
 
Bên trên