Tìm hiểu nội dung pháp lý liên quan đăng ký bảo hộ phần mềm

socialmarketing.plv

Thành Viên [LV 0]
Ngành công nghệ phần mềm ngày càng phát triển và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mọi hoạt động của đời sống xã hội. Nhằm hỗ trợ tác giả, chủ sở hữu phần mềm có cái nhìn toàn diện về quá trình đăng ký bảo hộ phần mềm. Mong rằng bài tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quản, hỗ trợ được bạn trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký.
so-huu-tri-tue_optimized.jpg


Đăng ký bảo hộ phần mềm được hiểu như thế nào?
Đăng ký bảo hộ phần mềm được hiểu là việc tác giả, chủ sở hữu của phần mềm thực hiện đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho phần mềm máy tính để được thừa nhận thuộc quyền sở hữu phần mềm đó. Khi được cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả đối với phần mềm thì bạn sẽ không cần phải chứng minh quyền tác giả thuộc về mình khi có tranh chấp xảy ra, trừ khi có bằng chứng chứng minh bạn không có quyền tác giả đối với phần mềm đó. Và khi đó, bạn cũng dễ dàng thực hiện những biện pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng cũng như yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử dụng các biện pháp thích hợp để xử lý các hành vi xâm phạm.

Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm máy tính mới nhất?
Trình tự các bước khi đăng ký bản quyền phần mềm máy tính được diễn ra như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bộ hồ sơ đăng ký sẽ bao gồm những giấy tờ sau:

Tờ khai yêu cầu bảo hộ quyền tác giả phần mềm;
Hai đĩa CD chứa nội dung và 02 bản in phần mềm;
Nếu được uỷ quyền thực hiện thủ tục thì cung cấp giấy ủy quyền;
Giấy tờ chứng minh hưởng quyền nộp đơn từ người khác;
Giấy tờ đồng ý đăng ký của đồng tác giả;
Văn bản đồng ý đăng ký bảo hộ của chủ sở hữu.

Bước 2: Nộp đơn đăng ký

Nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng.

Bước 3: Quyết định cấp văn bằng

Trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ giấy tờ đăng ký hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả sẽ cấp văn bằng bảo hộ đăng ký quyền tác giả. Nếu giấy tờ đăng ký không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì Cục Bản quyền tác giả sẽ ra văn bản thông báo từ chối có nêu rõ lý do cho người nộp đơn.

Thời hạn bảo hộ bản quyền phần mềm bao lâu?
Theo Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ 2005 được bổ sung, sửa đổi năm 2009 và năm 2019 thì phần mềm máy tính có thời hạn bảo hộ như sau:

Thứ nhất, quyền nhân thân
Quyền nhân thân được gắn liền với người sáng tạo ra phần mềm máy tính sẽ được bảo hộ không giới hạn thời gian. Quyền nhân thân gồm:

Quyền đặt tên phần mềm do họ sáng tạo ra;
Quyền đứng tên trên phần mềm;
Quyền được nêu tên khi phần mềm được công bố, sử dụng;
Quyền không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc phần mềm.

Thứ hai, quyền tài sản, quyền công bố phần mềm máy tính
Không có tên tác giả hoặc chưa có tên tác giả (cụ thể là tên khai sinh hoặc bút danh) trên phần mềm máy tính, bộ sưu tập dữ liệu khi công bố thì thời hạn bảo hộ sẽ là 75 năm, kể từ khi tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên.

Khi các thông tin về người tạo ra phần mềm máy tính, bộ sưu tập dữ liệu xuất hiện thì thời hạn được bảo hộ sẽ là suốt cuộc đời của tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết. Trường hợp mà có đồng tác giả thì thời hạn được bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.


ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN
Hotline: 0904752808
Email: [email protected]
Website: dangkybanquyen.com
 
Bên trên