Cần giúp Tính toán thông gió cho Galley trên tàu

Văn Toàn Nguyễn

Thành Viên [LV 0]
Cho mình hỏi là lưu lượng gió thải cần phải lớn hơn bao nhiêu lần so với lưu lượng gió cấp vậy? Và từ lưu lượng gió thải làm sao để chọn được áp suất để chọn quạt ạ? Mình cảm ơn
 
Việc này thường bao gồm việc xác định lưu lượng không khí cần thiết để duy trì sự thoải mái và loại bỏ các khói, mùi và hơi nước.
 1. Xác định Lưu Lượng Không Khí Cần Thiết:
  • Xác định kích thước của galley (chiều dài, chiều rộng, chiều cao).
  • Xác định số lượng người làm việc trong galley.
  • Sử dụng các tiêu chuẩn an toàn và thoải mái để xác định lưu lượng không khí cần thiết, thường được đo bằng khối lượng không khí trên mỗi người (ví dụ: số lít không khí mỗi giây cho mỗi người).
 2. Xác Định Nguồn và Hướng Gió:
  • Xác định vị trí của các lỗ thông gió và cổng thông gió trên tàu.
  • Xác định hướng gió chính (nếu có) và cân nhắc về cách tận dụng hướng gió tự nhiên.
 3. Tính Toán Hệ Số Thông Gió:
  • Sử dụng công thức hoặc bảng hệ số thông gió để tính toán lưu lượng không khí thông qua các lỗ thông gió và cổng thông gió.
  • Hệ số thông gió thường phụ thuộc vào kích thước và loại lỗ thông gió, cũng như vị trí của chúng trên tàu.
 4. Kiểm Tra Hệ Thống Quạt và Ống Đường Hơi:
  • Nếu có hệ thống quạt thông gió hoặc ống đường hơi, tính toán lưu lượng không khí mà hệ thống này có thể cung cấp.
  • Đảm bảo rằng hệ thống này đáp ứng các yêu cầu an toàn và hiệu suất.
 5. Kiểm Tra Hệ Thống Điều Khiển:
  • Xác định có hệ thống điều khiển nào để điều chỉnh lưu lượng không khí không.
  • Cân nhắc sử dụng cảm biến khói, cảm biến nhiệt độ, hoặc các thiết bị điều khiển tự động để duy trì điều kiện an toàn.
 6. Kiểm Tra Điều Kiện Môi Trường:
  • Đảm bảo rằng thông gió đủ để loại bỏ khói, mùi và hơi nước từ quá trình nấu ăn.
 7. Kiểm Tra Tuân Thủ Quy Định:
  • Kiểm tra xem hệ thống thông gió và quạt đáp ứng tất cả các quy định và tiêu chuẩn an toàn liên quan.
Lưu ý rằng thông số cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của tàu và quy định vùng biển nơi tàu hoạt động. Thông thường, việc thực hiện mô phỏng và kiểm tra thực tế sẽ giúp đảm bảo rằng hệ thống thông gió hoạt động đúng cách.
 
Việc này thường bao gồm việc xác định lưu lượng không khí cần thiết để duy trì sự thoải mái và loại bỏ các khói, mùi và hơi nước.
 1. Xác định Lưu Lượng Không Khí Cần Thiết:
  • Xác định kích thước của galley (chiều dài, chiều rộng, chiều cao).
  • Xác định số lượng người làm việc trong galley.
  • Sử dụng các tiêu chuẩn an toàn và thoải mái để xác định lưu lượng không khí cần thiết, thường được đo bằng khối lượng không khí trên mỗi người (ví dụ: số lít không khí mỗi giây cho mỗi người).
 2. Xác Định Nguồn và Hướng Gió:
  • Xác định vị trí của các lỗ thông gió và cổng thông gió trên tàu.
  • Xác định hướng gió chính (nếu có) và cân nhắc về cách tận dụng hướng gió tự nhiên.
 3. Tính Toán Hệ Số Thông Gió:
  • Sử dụng công thức hoặc bảng hệ số thông gió để tính toán lưu lượng không khí thông qua các lỗ thông gió và cổng thông gió.
  • Hệ số thông gió thường phụ thuộc vào kích thước và loại lỗ thông gió, cũng như vị trí của chúng trên tàu.
 4. Kiểm Tra Hệ Thống Quạt và Ống Đường Hơi:
  • Nếu có hệ thống quạt thông gió hoặc ống đường hơi, tính toán lưu lượng không khí mà hệ thống này có thể cung cấp.
  • Đảm bảo rằng hệ thống này đáp ứng các yêu cầu an toàn và hiệu suất.
 5. Kiểm Tra Hệ Thống Điều Khiển:
  • Xác định có hệ thống điều khiển nào để điều chỉnh lưu lượng không khí không.
  • Cân nhắc sử dụng cảm biến khói, cảm biến nhiệt độ, hoặc các thiết bị điều khiển tự động để duy trì điều kiện an toàn.
 6. Kiểm Tra Điều Kiện Môi Trường:
  • Đảm bảo rằng thông gió đủ để loại bỏ khói, mùi và hơi nước từ quá trình nấu ăn.
 7. Kiểm Tra Tuân Thủ Quy Định:
  • Kiểm tra xem hệ thống thông gió và quạt đáp ứng tất cả các quy định và tiêu chuẩn an toàn liên quan.
Lưu ý rằng thông số cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của tàu và quy định vùng biển nơi tàu hoạt động. Thông thường, việc thực hiện mô phỏng và kiểm tra thực tế sẽ giúp đảm bảo rằng hệ thống thông gió hoạt động đúng cách.
Bác cho hỏi là để tính tổn thất áp suất cục bộ thì cần có các tổn thất của các thiết bị như fire damper,miệng hút,.. vậy bác có các thông số về tổn thất của các thiết bị đó không?
 
Back
Bên trên